Skatteret

På baggrund af et bredt kendskab til de skatteretlige grundregler sættes de studerende i stand til selvstændigt af identificere, analysere, beskrive og løse skatteretlige problemstillinger i relation til såvel fysiske som juridiske personers skattepligtsforhold og indkomstopgørelser.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.