Økonomistyring

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale modeller og metoder der danner grundlag for virksomheders økonomistyring.

Faget indeholder en virksomhedsnær og anvendelsesorienteret præsentation af økonomistyringens centrale opgaver, modeller og metoder. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet, etc. med henblik på at udvikle den studerendes evner til at identificere økonomistyringsmæssige problemstillinger og på baggrund heraf fremkomme med relevante metodiske løsningsforslag. Endelig trænes den studerendes evne til at forholde sig refleksivt til modeller og metoders anvendelighed og udsagnskraft.

Den studerende vil få viden om, hvordan metoder og modeller kan applikeres til den enkelte virksomheds særlige karakteristika med henblik på at udgøre konkrete styringsværktøjer, som kan anvendes i praksis. Hertil kommer viden, der gør vedkommende i stand til at vurdere hvilket informations- og registreringsgrundlag, det er nødvendigt at tilvejebringe som forudsætning for modellernes anvendelse.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.