Corporate Finance

Faget beskriver teorien om, hvorledes børsnoterede virksomheder kan optimere deres finansiering og investering med udgangspunkt i værdiansættelsen på aktiemarkedet. De centrale begreber er kapitalomkostning, kapitalstruktur og virksomhedsvurdering.

Fagets mest centrale emne er værdiansættelse af virksomheder på aktiemarkeder. Endvidere fokuseres der på virksomhedernes budgetter, kapitalstruktur, vækst, dividendepolitik og kapitaludvidelser. Dividendebetaling og aktie-tilbagekøb analyseres både ud fra skattemæssige og informationsmæssige aspekter. Kapitaludvidelser er relevante for virksomheder med høj vækst, men de er behæftet med både omkostninger og informationseffekter på grund af asymmetrisk information. Et andet centralt tema er investeringskalkuler, fusioner og virksomhedsovertagelser.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.