Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Aarhus HD 2. del Organisation og ledelse Strategi og forretningsudvikling

Strategi og forretningsudvikling

Strategi handler om sikring af organisationers og virksomheders udvikling og overlevelse. Formålet med Strategi & forretningsudvikling er at give den studerende kendskab til de metoder, modeller og værktøjer, der kan anvendes til analyse af strategiske problemstillinger og efterfølgende til udvikling og implementering af løsninger.

Faget skaber overblik over udviklingen inden for fagområdet og indsigt i de forskellige teoretiske skoler, der kendetegner fagområdet. Indsigten søges skabt gennem arbejde med praktiske problemstillinger, der samtidig opøver den studerendes evner til at anvende forskellige modeller og værktøjer.

Modulet omfatter på det mere overordnede niveau en række teoretiske skoler og forskellige tilgange til løsning af strategiopgaver. På det mere operationelle niveau udstyrer faget den studerende med modeller og værktøjer til:

  • Analyse af organisationens/virksomhedens omgivelser, herunder markeds og konkurrentanalyser
  • Analyse og vurdering af organisationens ressourcer, herunder bl.a. særlige kompetencer
  • Udarbejdelse af formål, vision, mission og strategiske mål af såvel kvantitativ som kvalitativ karakter
  • Udvikling og formulering af strategiske muligheder
  • Evaluering af og valg mellem forskellige udviklingsmuligheder
  • Implementering

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.