Projektledelse

Formålet med modulet er at give den studerende kendskab til og forståelse for de særlige muligheder og problemstillinger, der er forbundet med at arbejde med og i projektarbejdsformen. Herudover er formålet at give den studerende det teoretiske og metodemæssige grundlag, der er nødvendigt for at arbejde som både projektdeltager og projektleder i forskellige former for projekter.

Det overordnede indhold i faget er:

  • De grundlæggende opgaver: analyse, beskrivelse, specifikation, organisering, styring og ledelse
  • Det overordnede fundament for forståelsen af de projektperspektiver, der danner udgangspunkt for projektarbejdsformens mange facetter
  • Projektets virkelighed, som bl.a. udgøres af interessenterne, usikkerhedsfaktorer og virksomhedens karakter, herunder strategi, struktur og kultur
  • Projekttypens betydning for valg af metoder og teknikker til ledelse og styring
  • Projektmodeller og processer knyttet til planlægning, organisering, styring og ledelse
  • Projektroller og deres betydning for succes, kommunikation og læring

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.