Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Aarhus HD 2. del Organisation og ledelse HR i strategisk og operationelt perspektiv

HR i strategisk og operationelt perspektiv

Der sættes fokus på HR-opgaverne i organisationen. I forhold til Organisation og ledelse betyder dette dels en uddybning af nogle af de faglige elementer, dels en inddragelse af nye.

Formålet med faget er at give den studerende den viden om og indsigt i fagområdets grundlæggende paradigmer, teorier og modeller, der er nødvendig for at kunne løse – eller medvirke til at løse – HR-opgaverne i en organisation/virksomhed af såvel national som international tilsnit.

Hovedelementerne i det faglige indhold kan sammenfattes under følgende overskrifter:

  • HR-funktionens betydning for realisering af såvel operationelle som strategiske mål
  • HR-funktionens organisatoriske placering og organisering
  • Betydningen af forskellige kulturer og forretningsforståelser for løsning af HR-opgaver i internationaliserede virksomheder
  • De traditionelle fire HR-opgaver såsom tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling, i såvel operationelt som strategisk perspektiv
  • HR-funktionens bidrag til organisationsudvikling og individuel og organisatorisk læring

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.