Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Aarhus HD 2. del Organisation og ledelse

Læs Organisation og Ledelse på HD 2. del

Kom til informationsmøde og få mere at vide om uddannelsen.

Læs Organisation og Ledelse på HD 2. del

Formål

At organisere betyder at skabe orden og sammenhæng. Formålet med specialet i Organisation og Ledelse er at give den studerende indsigt i, hvordan organisationens enkelte dele, herunder især ledelse og medarbejderne, spiller sammen og fungerer som en helhed under skiftende betingelser fra omverdenen. Når man studerer organisation drejer det sig derfor om på den ene side at få indblik i, hvordan organisationer er bygget op og hvilke spilleregler, der gælder, og på den anden side at forstå, hvornår og hvordan disse spilleregler skal tilpasses den strategiske udvikling.

Organisation og Ledelse adskiller sig fra de andre specialer på HD-studiet, idet det ikke sigter på varetagelse af en bestemt funktion i virksomheden. Organisation og Ledelse er i denne sammenhæng tværgående. Formålet er at skabe indblik i, hvordan de forskellige funktioner spiller sammen.

Det er karakteristisk for HD-O studiet, at mange af de studerende allerede har en eller anden form for højere uddannelse, herunder et eller flere andre HD-specialer. De er praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i virksomheden/organisationen, men som ønsker at underbygge deres praktiske erfaringer med relevant teori. Et væsentligt tema på organisationsstudiet er netop samspillet mellem teori og praksis.


Det har på flere måder på flere måder været værdifuldt at læse sideløbende med arbejdet. Min læring på HD-studiet bekræfter mig i de valg, jeg træffer.

Louise Maris Lindekilde, International Talent Manager, BESTSELLER  |  Alumne fra HD Organisation og Ledelse

Læs hele Louises historie

Oversigt over fagmodulerne på specialiseringen Organisation og ledelse

Hvilke kompetencer og jobmuligheder giver uddannelsen?

Kompetencer

Den studerende skal kunne identificere organisatoriske og ledelsesmæssige problemer og være i stand til at anvende videnskabeligt anerkendte teorier, metoder og værktøjer til at analysere og løse disse former for problemer.

Den studerende skal selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemer i både studie- og arbejdsmæssig sammenhæng.

Den studerende skal kunne forstå og reflektere over organisation og ledelse i et helhedsperspektiv, der bl.a. inkluderer ressourcemæssige, kulturelle, økonomiske, kommunikative og strategiske sammenhænge.

Jobfunktion

HD-specialet i Organisation og ledelse peger ikke hen på én bestemt jobfunktion, men på de organisatoriske og ledelsesmæssige opgaver, der findes i og på tværs af alle funktioner. Studiet vælges af mange, fordi deres eksisterende jobfunktion udvides/ændres til også at omfatte ledelsesmæssige opgaver.

Undervisning

Studiet gennemføres som aftenundervisning mandag og torsdag kl. ca. 18.15-22.00.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte fagmoduler her.

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni
Studiestart: ultimo august
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 60.000

Kontakt studievejledningen

Mail: hdvejledning.bss@au.dk
Tlf:
87 16 62 17
Træffetider
: (10.00-12.00 og 12.30-15.00 på nedenstående dage)
Uge 45: Torsdag d. 9/11 og fredag d. 10/11
Uge 46: Onsdag d. 15/11 og fredag d. 17/11 (dog kun 10-12)
Uge 47: Mandag d. 20/11 og fredag d. 24/11
Uge 48: Tirsdag d. 28/11 og fredag d. 1/12
Uge 49: Onsdag d. 6/12 og fredag d. 8/12
Uge 50: Onsdag d. 13/12 og fredag d. 15/12
Uge 51: Onsdag 20/12
Uge 1: Tirsdag d. 2/1 2018
Vi holder juleferie fra d. 22/12 til og med d. 1/1

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?