Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Aarhus HD 2. del Marketing Management Strategisk markedsplanlægning

Strategisk markedsplanlægning

I faget Strategisk Markedsplanlægning sættes der fokus på de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med at skabe de organisatoriske forandringer, som styrker en virksomheds konkurrenceevne. Formålet er således at forbedre den studerendes evne til at udtænke, formulere og gennemføre forretningsmæssigt hensigtsmæssige strategiske beslutninger i en virksomhed baseret på valide analyser og informationer.

Deltagerne bliver i stand til på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne vurdere den strategiske markedsføringsplanlægning i forskellige kontekster og i forlængelse heraf kunne udarbejde begrundede ændringsforslag i relation til såvel strategiproces som -indhold.

I faget fokuseres der bl.a. på forståelse af strategibegrebet, organisationers overordnede formål, analyse af virksomhedens konkurrencemæssige omgivelser, analyse af den langsigtede omverdens udviklinger, analyse af virksomhedens interne ressourcer, humane kapital og værdiskabende aktiviteter, design af en overordnet virksomhedsstrategi, ledelse af strategiprocesser, corporate governance samt forretningsmodeller inden for E-business.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.