Markedskommunikation

Virksomhedens markedsføring består af et samlet markedstilbud og formidlingen heraf til markedet (markedskommunikation). Inden for marketingdiscipliner som innovationsledelse, produktud­vikling, distribution, prisstrategi og strategisk markedsplanlægning arbejder man med det ressource-, kompetence- og ledelses­mæssige grundlag for udvikling af konkurrencedygtige tilbud til markedet. Inden for strategisk markedskommunikation arbejder man med, hvordan virksomheden ud fra en helhedsforståelse kan formidle markedstilbuddenes værdifulde og konkurrencemæssige positioner ved udvikling af en effektiv kommunikation og dialog med markedet.

Faget behandler kommunikationsplanlægningen i alle typer virksomheder - produktion, mellemhandel og/eller service i både et nationalt som internationalt perspektiv, og uanset om der er tale om konsumentvare- eller professionelle markeder. Det opfattes som noget helt centralt, at virksomhedens samlede kommuni­ka­tionsplanlægning og ledelse af denne er sammenhængende på det strategiske og det operative niveau, og at valget af de enkelte kommunikationsmidler er koordineret.

I faget arbejdes med corporate identity og branding ud fra denne markedsorienterede og ressource- og kompetencebaserede tilgang. Som en yderligere dimension er helhedsorienteret tilgang til kommunikations­strategien stadig mere vigtig i takt med udviklingen inden for eksempelvis de elektroniske medier, der gør den individualiserede kommunikation stadig mere teknisk og økonomisk mulig.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.