Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Aarhus HD 2. del Marketing Management Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C)

Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C)

Formålet er at give den studerende indsigt i, hvorledes den enkelte forbruger og grupper af forbrugere efterspørger produkter og serviceydelser i det moderne samfund med henblik på at kunne forstå og bruge denne indsigt til selvstændigt at kunne identificere og løse forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger med betydning for virksomhedens eller organisationens ledelsesbeslutninger - på nationalt og internationalt plan.

Den studerende bliver i stand til at analysere forbrugeradfærd, for at virksomheder kan tilrettelægge og implementere marketingaktiviteter, som reflekterer forbrugernes værdier, behov, ønsker, interesser og holdninger.

I faget fokuseres på teorier, modeller og metoder til beskrivelse og analyse af markeds- og konkurrenceforholdene. For at kunne nå og påvirke forbrugerne må virksomhederne søge at forstå de ofte komplicerede mekanismer og processer, der ligger til grund for forbrugerens eller forskellige gruppers adfærd, og koble og anvende denne indsigt til beslutninger i salgs- og marketingindsatsen. De forskellige typer af analyser skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af forslag til udformning af virksomhedens markedsføringsplaner.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.