Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Aarhus HD 2. del Marketing Management Innovationsledelse og produktpolitik

Innovationsledelse og produktpolitik

Virksomhedens og organisationens evne til nytænkning og inno­vation er en central konkurrenceparameter i den globale konkur­rence. I dette fagmodul sættes fokus på planlægning og ledelse af virksomhedens innovationsprocesser og metoder med fokus på faktorer, der understøtter succesfuld produkt­udvikling.

Formålet med faget er således at give den studerende viden og forståelse for centrale områder inden for innovation og produkt­udvikling i virk­somheder og organisationer, der henvender sig til forbruger­mar­kedet og det professionelle markedet, både nationalt og internationalt. Der lægges vægt på at inddrage markedsmæssige, konkurrence­mæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, som påvirker virksomhedens innovationsbeslutninger. Ud over denne strate­giske indfaldsvinkel skal faget udvikle den studerendes konkrete færdigheder til at analy­sere virksomhedens processer omkring produktudviklingen og til at komme med velbegrundede forbed­ringsforslag på såvel strategisk som operativt plan.

I faget anlægges en markedsorienteret tilgang, men faget bygger også på fagområder som strategi, organisationsudvikling og ledelse.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.