Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Aarhus HD 2. del Marketing Management

Læs Marketing Management på HD 2. del

Kom til informationsmøde og få mere at vide om uddannelsen.

Læs Marketing Management på HD 2. del

Formål

Formålet med HD-studiet i Marketing Management er at give den studerende et anvendelsesorienteret, teoretisk og metodemæssigt grundlag, således at han/hun kan deltage i planlægningen og gennemførelsen af virksomhedens samspil med sine omgivelser, herunder planlægning og ledelse af relationerne til kunder, leverandører eller konkurrenter såvel nationalt som internationalt.


Jeg har en masse lederansvar, som jeg har kunnet blive klogere på rent teoretisk gennem valgfag som kommunikation og forandringsledelse. Det, jeg lærte den ene aften, kunne jeg anvende konkret den næste dag.

Henrik Nielsen, butikschef, Emmerys | Alumne fra HD Marketing Management

Læs hele Henriks historie

Hvilke kompetencer og jobmuligheder giver uddannelsen?

Kompetencer

Gennem studiet skal den studerende gives en helhedsforståelse af de problemstillinger, som man møder i den markedsorienterede og udviklingsorienterede virksomhed. Dette mål søges opnået ved at kombinere traditionelle afsætningsøkonomiske teorier og metoder, der fokuserer på udformningen af kortsigtede operative markedsføringsplaner med et langsigtet perspektiv for virksomhedens ressource- og kompetenceudvikling. Det langsigtede perspektiv kommer til udtryk i teorier og metoder inden for strategisk markedsplanlægning og strategisk ledelse. Evnen til verbalt og skriftligt at præsentere sine løsningsforslag og overvejelser for andre opfattes som noget specielt vigtigt for en HD i Marketing Management. Derfor tillægges indlæringen af denne evne en central betydning gennem hele studiet.

Jobfunktion

Ved at kombinere sin jobfunktion med en HD-uddannelse i Marketing Management vil den studerende kunne kvalificere sig til at udfylde rollen som salgs- og marketingchef, key-account manager eller relationship manager i den udviklingsorienterede virksomhed. Uddannelsen vil også være relevant for ansatte i virksomhedens indkøbsfunktion.

Undervisning

HD i Marketing Management gennemføres som aftenundervisning mandag og onsdag kl. ca. 18.15-22.00.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte fagmoduler. 

Fjernundervisning

 

Du har mulighed for at følge HD (MM) som fjernundervisning, hvilket indebærer:

  • Alle fagene bliver livestreamet, så du kan følge undervisningen fra sin egen computerskærm og du har mulighed for at interagere med underviseren og stille spørgsmål.
  • De fleste af fagene bliver også optaget på video, så du har mulighed for at se undervisningen på et senere tidspunkt. Videooptagelserne vil først blive tilgængelig nogle dage efter undervisningen. NB! Gruppearbejde vil dog ikke blive optaget på video
  • Du skal stadig møde op fysisk til de eksaminer, der kræver tilstedeværelse.

Du vil blive kontaktet vedrørende dit valg af fysisk fremmøde eller fjernundervisning, når du har søgt om optagelse på specialiseringen.

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 15. august 2017
Studiestart: ultimo august 2017
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 60.000

Kontakt studievejledning

Tlf: 8716 6217
Træffetid: Man og fre 10.00-12.00 og 12.30-15.00

Mail: hdvejledning.bss@au.dk

Grundet sommerferie holder HD-vejledningen lukket i uge 30.

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?