Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Aarhus HD 2. del Marketing Management

Læs Marketing Management på HD 2. del

Kom til informationsmøde og få mere at vide om uddannelsen.

Læs Marketing Management på HD 2. del

Formål

Formålet med HD-studiet i Marketing Management er at give den studerende et anvendelsesorienteret, teoretisk og metodemæssigt grundlag, således at han/hun kan deltage i planlægningen og gennemførelsen af virksomhedens samspil med sine omgivelser, herunder planlægning og ledelse af relationerne til kunder, leverandører eller konkurrenter såvel nationalt som internationalt.


Jeg har en masse lederansvar, som jeg har kunnet blive klogere på rent teoretisk gennem valgfag som kommunikation og forandringsledelse. Det, jeg lærte den ene aften, kunne jeg anvende konkret den næste dag.

Henrik Nielsen, butikschef, Emmerys | Alumne fra HD Marketing Management

Læs hele Henriks historie

Hvilke kompetencer og jobmuligheder giver uddannelsen?

Kompetencer

Gennem studiet skal den studerende gives en helhedsforståelse af de problemstillinger, som man møder i den markedsorienterede og udviklingsorienterede virksomhed. Dette mål søges opnået ved at kombinere traditionelle afsætningsøkonomiske teorier og metoder, der fokuserer på udformningen af kortsigtede operative markedsføringsplaner med et langsigtet perspektiv for virksomhedens ressource- og kompetenceudvikling. Det langsigtede perspektiv kommer til udtryk i teorier og metoder inden for strategisk markedsplanlægning og strategisk ledelse. Evnen til verbalt og skriftligt at præsentere sine løsningsforslag og overvejelser for andre opfattes som noget specielt vigtigt for en HD i Marketing Management. Derfor tillægges indlæringen af denne evne en central betydning gennem hele studiet.

Jobfunktion

Ved at kombinere sin jobfunktion med en HD-uddannelse i Marketing Management vil den studerende kunne kvalificere sig til at udfylde rollen som salgs- og marketingchef, key-account manager eller relationship manager i den udviklingsorienterede virksomhed. Uddannelsen vil også være relevant for ansatte i virksomhedens indkøbsfunktion.

Undervisning

HD i Marketing Management gennemføres som aftenundervisning mandag og onsdag kl. ca. 18.15-22.00.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte fagmoduler. 

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni
Studiestart: ultimo august
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 60.000

Kontakt studievejledningen

Mail: hdvejledning.bss@au.dk
Tlf:
87 16 62 17
Træffetider
: 10.00-12.00 og 12.30-15.00 på nedenstående dage
Uge 49: Onsdag d. 6/12 og fredag d. 8/12
Uge 50: Onsdag d. 13/12 og fredag d. 15/12
Uge 51: Tirsdag 19/12 og torsdag 21/12 (14-16)
Uge 1: Tirsdag d. 2/1 2018
Vi holder juleferie fra d. 22/12 til og med d. 1/1


For henvendelser af rent administrativ karakter, kan du henvende dig til Aarhus BSS studieservice: 87 16 40 26 (man.-tors. kl. 8-15, fre. kl. 8-14)

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?