Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Aarhus HD 2. del Finansiering Portfolio Analysis

Portfolio Analysis

Portfolio Analysis er et metode- og teknikfag, hvor målsætningen er at give den studerende en detaljeret indføring i investeringsteorien. Faget giver dels et overordnet overblik over selve investeringsstrategien, dels processen frem mod, hvordan man som investor optimalt sammensætter sine investeringer under hensyntagen til afkast, risici og diversifikation. Faget fokuserer på aktier og aktieinvestering, men sekundært indgår også obligationer i faget, fordi aktier og obligationer tilsammen udgør rammen for porteføljesammensætning.

I faget fokuseres der på aktier og aktieinvestering, aktievurderingsmodeller, klassisk porteføljeteori, investeringsstrategi og performanceevaluering, Portfolio Management, den efficiente markedshypotese og behavioral finance samt investeringsforeninger og hedge-fonde.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.