Samfundsøkonomi

Nationaløkonomi, mikro- og makroøkonomi, udgør sammen med erhvervs- og samfundsbeskrivelse faget Samfundsøkonomi. Målsætningen med faget er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, offentlige såvel som private.

Makroøkonomidelen pointerer vigtigheden for virksomhederne af at kende til den makroøkonomiske omverden, både hvad angår effekten af ændringer i forskellige udefrakommende størrelser (fx rente og løn), men også effekterne af forskellige typer af økonomisk politiske indgreb (fx finans-, penge- og valutakurspolitik).

Mikroøkonomien er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori. Hvor erhvervsøkonomien især har fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet, er fokus i mikroøkonomien mere rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter. 

Undervisning: Forelæsninger, opgaveløsning og case-behandling

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse og pensumoversigt.

Tilbage til fagoversigten