Erhvervsøkonomi

Fagmodulet Erhvervsøkonomi har som målsætning at give den studerende indsigt i centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder, således at denne kan analysere og kvalificere beslutningstagen i en virksomhed. Erhvervsøkonomi bygger på en forståelse af virksomhedens grundlag og omverden, økonomisk teori og beslutningsteknikker og -metoder.

Faget omhandler virksomhedens adfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold, fra kortsigtet optimeringsbeslutninger til langsigtede investeringsovervejelser. Udgangspunktet er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold. Faget holder fokus på beslutningssituationer i forskellige typer af virksomheder og industrier under hensyntagen til både begrænsninger og de kort og langsigtede målsætninger.

Centrale fagområder:

  • Virksomhedens omverden, herunder dens placering i samfund, branche og værdikæde
  • Virksomhedens interessenter, mål og strategier
  • Virksomhedens økonomistyring og eksterne regnskab
  • Virksomhedens omkostnings- og produktionsstrukturer
  • Markedsformer, efterspørgselsteori og elasticiteter
  • Virksomhedens optimeringsbeslutninger mht. pris og mængde under forskellige markedsformer, tidshorisonter og begrænsninger
  • Virksomhedens investeringsbeslutninger, herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer
  • Finansiering, herunder finansieringskilder samt metoder til vurdering af finansieringsformer

Undervisning: Forelæsninger, opgaveløsning og case-behandling

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse og pensumoversigt.

Tilbage til fagoversigten