Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 2. del Søg om optagelse HD 2. del

Søg om optagelse HD 2. del

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på HD 2. del, skal du tilmelde dig fag på det kommende semester via selvbetjeningen på www.mit.au.dk. Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilmelder dig fag i det kommende semester, kan du få nærmere information i studieportalen.
Fristen for tilmelding af fag i foråret 2019 er forlænget til den 8. januar 2019. 

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).
Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).
Ansøgningsfristen er forlænget til d. 8. januar 2019.

Støtte fra omstillingsfonden


Har du udelukkende taget HD 1. del efter endt gymnasial uddannelse, og er du i arbejde?
Så har du mulighed for at få bevilget op til 10.000 kr. per kalenderår til fag på HD 2. del fra omstillingsfonden. Det er vigtigt, at du søger tilskuddet samtidig med, at du søger om optagelse på HD 2. del. 

Læs mere 

Optagelse på hele HD 2. del eller optagelse på enkeltfag

Nedenfor er beskrevet, hvad forskellen er for dig som studerende ved være optaget på hele HD 2. del ift. at tage et eller flere fag som enkeltfag.

Hvis du ønsker, at tage en hel HD 2. del og færdiggøre hele uddannelsen, kan du søge om optagelse via ovenstående knap.
Selvom du søger om optagelse på hele HD 2. del, kan du godt læse et enkelt fag hvert semester.     

For at søge om optagelse på HD 2. del skal du søge gennem det digitale ansøgningssystem. Det betyder, at hele ansøgningsproceduren foregår online, og at der ikke modtages ansøgninger i papirform.       

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i et senere semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

HD-uddannelsens fag er også velegnede som separate efteruddannelsestilbud.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.