Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 2. del Betaling HD 2. del

Betaling HD 2. del

Prisen for en samlet HD 2. del er 60.000 kr.* fordelt således:

ModulPris i kr.
Moduler á 15 ECTS15.000*
Moduler á 10 ECTS10.000*
Moduler á 5 ECTS5.000*

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 260 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Hertil kommer udgifter til undervisningsmateriale på ca. 2.000 kr. pr. semester, og i Aarhus er der et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på ca. 350 kr. pr. 5 ECTS. Forplejningsgebyret gælder ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus