Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 2. del Adgangskrav HD 2. del

Adgangskrav HD 2. del

Du har adgang til HD 2. dels modulerne, hvis du har bestået en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • Erhvervsøkonomisk Bachelor (HA, HA(dat.), HA(jur.), HA(int.),  HA(fil.), HA(kom.), HA(mat.) og BScB))
 • Markedsøkonom
 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom med særlig HD-fagpakke. HD-fagpakken består af valgfagene Statistik og Driftsøkonomi.*
 • Akademiuddannelsen i International Handel og Markedsføring med bundet fagvalg og supplement. Dette omfatter modulerne Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Statistik og Erhvervsret.*
 • Akademiuddannelsen i Økonomi- og Ressourcestyring med bundet fagvalg og supplement. Dette omfatter modulerne Erhvervsøkonomi, Global Økonomi, Statistik og Erhvervsret.*
 • Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning med linjespecifikke krav
 • Finansbachelor 
 • Business Controller/Financial Controller. Ved start på uddannelsen som Financial Controller før august 2013 skal valgfaget Videregående Dataanalyse være bestået. Alternativt skal Dataanalyse på HD 1. del være bestået. Der er ingen suppleringskrav for studerende, der har påbegyndt uddannelsen Financial Controller fra og med august 2013. 
 • Jordbrugsteknolog med suppleringskrav (her kommer snart en beskrivelse af suppleringskravene)

* Der stilles krav om supplerende kursus i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD 2. del. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra HD 1. del, 3. semester. 

Krav om erhvervserfaring

For optag på alle 2. dels-specialiseringer gælder at uanset hvilken adgangsgivende uddannelse du har, skal der være dokumenteret to års erhvervserfaring optjent efter påbegyndelsen af den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige at du kan optjene din erhvervserfaring sideløbende med den adgangsgivende uddannelse eller efterfølgende.

Som relevant erhvervserfaring regnes først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner.

Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men her kun hvis du varetager det pågældende arbejde, fordi du har en videregående uddannelse.

NB! Du skal have udfyldt en underskrevet arbejdsgivererklæring, som du skal uploade, når du søger om optagelse på HD 2. del.

Meritansøgninger

Man kan få merit for et eller flere fag, hvis man kan dokumentere, at man har gennemført undervisning og eksamen i de fag, som man søger merit for. Så hvis du på en anden videregående uddannelse har bestået prøver, der i niveau, omfang og fagligt indhold svarer til et eller flere af HD-uddannelsens moduler, skal du naturligvis ikke gennem det samme en gang til.

Du kan i stedet søge HD-studienævnet om fritagelse for modulet - gør det i forbindelse med din ansøgning til uddannelsen og husk at vedlægge en udførlig beskrivelse af den prøve, du har bestået på den anden uddannelse.