Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 2. del Adgangskrav HD 2. del

Adgangskrav HD 2. del

Du har adgang til HD 2. dels modulerne, hvis du har bestået en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • Erhvervsøkonomisk Bachelor (HA, HA(dat.), HA(jur.), HA(int.),  HA(fil.), HA(kom.), HA(mat.) og BScB))
 • Markedsøkonom
 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom med særlig HD-fagpakke. HD-fagpakken består af valgfagene Statistik og Driftsøkonomi.*
 • Akademimerkonom i International Handel og Markedsføring med bundet fagvalg og supplement. Dette omfatter modulerne Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Statistik og Erhvervsret.*
 • Akademimerkonom i Økonomi- og Ressourcestyring med bundet fagvalg og supplement. Dette omfatter modulerne Erhvervsøkonomi, Global Økonomi, Statistik og Erhvervsret.*
 • Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning med linjespecifikke krav
 • Finansbachelor
 • Business Controller/Financial Controller. Ved start på uddannelsen som Financial Controller før august 2013 skal valgfaget Videregående Dataanalyse være bestået. Alternativt skal Dataanalyse på HD 1. del være bestået. Der er ingen suppleringskrav for studerende, der har påbegyndt uddannelsen Financial Controller fra og med august 2013.
 • Jordbrugsteknologiuddannelser med suppleringskrav
 • Professionsbachelor i Jordbrugsvidenskab med suppleringskrav

* Der stilles krav om supplerende kursus i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD 2. del. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra HD 1. del, 3. semester.

Krav om erhvervserfaring

For optag på alle 2. dels-specialiseringer gælder at uanset, hvilken uddannelse du har, skal du desuden sideløbende eller efter den adgangsgivende eksamen have haft mindst to års relevant erhvervserfaring.

Som relevant erhvervserfaring regnes først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner.

Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men her kun hvis du varetager det pågældende arbejde, fordi du har en videregående uddannelse.

NB! Du skal have udfyldt og indsendt en underskrevet arbejdsgivererklæring, før du kan optages på HD 2. del.