Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 1. del Søg om optagelse HD 1. del

Søg om optagelse HD 1. del

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på HD-uddannelsen, skal du tilmelde dig fag på det kommende semester via selvbetjeningen på www.mit.au.dk 1.- 10. maj 2018. Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilmelder dig fag i det kommende semester, kan du få nærmere information i studieportalen. Tilmeldingen er tilgængelig fra 1. maj 2018. 

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).
Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Ansøgningsfristen er forlænget til d. 8. august 2018
Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker.

HD 1. del AARHUS

Søg ind på HD 1. del uddannelsen

Du skal søge om optagelse på hele HD 1. del, hvis du ønsker at tage den fulde HD 1. del og få eksamensbevis herpå. Selvom du søger om optagelse på hele HD 1. del, kan du godt læse et enkelt fag hvert semester.   

Søg om optagelse på følgende fag og hele HD 1. del:


Søg ind på Enkeltfag fra HD 1. Del

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i et senere semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

HD-uddannelsens fag er også velegnede som separate efteruddannelsestilbud.

HD 1. del HERNING

Søg ind på HD 1. del uddannelsen

Du skal søge om optagelse på hele HD 1. del, hvis du ønsker at tage den fulde HD 1. del og få eksamensbevis herpå. Selvom du søger om optagelse på hele HD 1. del, kan du godt læse et enkelt fag hvert semester.   

Søg om optagelse på følgende fag og hele HD 1. del:

Søg ind på Enkeltfag fra HD 1. Del

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i et senere semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

HD-uddannelsens fag er også velegnede som separate efteruddannelsestilbud.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.