Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 1. del Søg om optagelse HD 1. del

Søg om optagelse HD 1. del

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).
Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Ansøgningsfristen er d. 1. december
Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker.

Enkeltfag

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i efterårssemestret 2018 samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag. HD-uddannelsens fag er også velegnede som separate efteruddannelsestilbud.

Adgangskrav

  • For at blive optaget på HD 1. dels fag skal ansøger have bestået en gymnasial eksamen.

Fagudbud for foråret 2018 samt link til ansøgning findes herunder:

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på HD-uddannelsen, skal du tilmelde dig fag på det kommende semester via selvbetjeningen på www.mit.au.dk 1.- 14. november 2017. Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilmelder dig fag i det kommende semester, kan du få nærmere information i selvbetjeningsguiden. Tilmeldingen er tilgængelig  fra 1. november 2017.

Hvis du ikke har nået at tilmelde dig via selvbetjening vil der være mulighed for tilmelding igen i perioden 17.-20. november 2017.