Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 1. del Betaling HD 1. del

Betaling HD 1. del

Den fulde pris for HD 1. del er 36.000 kr.*, som er fordelt sådan:

FagmodulPris
Erhvervsøkonomi (forår og efterår)9.000 kr.
Dataanalyse3.000 kr.
Samfundsøkonomi    6.000 kr.
Erhvervsret3.000 kr.
Erhvervsøkonomisk metode3.000 kr.
Valgfag (2 stk.) 6.000 kr.
Afsluttende projekt6.000 kr.
Hd 1. del i alt36.000 kr.*

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 260 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Hertil kommer udgifter til undervisningsmateriale på ca. 2.000 kr. pr. semester, og i Aarhus er der et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på ca. 350 kr. pr. 5 ECTS. Forplejningsgebyret gælder ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.