Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 1. del Adgangskrav HD 1. del

Adgangskrav HD 1. del

Du skal opfylde følgende betingelser for at få adgang til HD 1. dels modulerne:

Du skal have bestået en gymnasial eksamen - dvs.:

  • Studentereksamen - STX
  • Højere Forberedelseseksamen - HF
  • Højere Handelseksamen - HHX
  • Højere Teknisk Eksamen - HTX
  • Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen - EUX

Du kan søge om dispensation, hvis du har en anden uddannelse på samme niveau.

Du kan optages på dispensation, hvis studienævnet for HD efter en konkret vurdering beslutter, at du har de uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. Det betyder konkret:

  • Dansk på A-niveau
  • Samfundsfag på B-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på B-niveau

Brush-up kurser

Matematik

Hvis du har behov for at få opfrisket dine matematikkompetencer, så er dette brush-up kursus en mulighed i Aarhus. Kurset henvender sig primært til de personer, som begynder på HD 1. del og har matematik på B-niveau eller C-niveau. Der er tale om et brush-up kursus, så du kan ikke forvente at få gennemgået det, der svarer til et B-niveau, men en gennemgang af de terminologier og områder, som bliver anvendt på dit kommende HD-studie. Brush-up kurset finder sted i august forud for studiestart, og datoerne annonceres her.


Meritansøgninger

Man kan få merit for et eller flere fag, hvis man kan dokumentere, at man har gennemført undervisning og eksamen i de fag, som man søger merit for. Så hvis du på en anden videregående uddannelse har bestået prøver, der i niveau, omfang og fagligt indhold svarer til et eller flere af HD-uddannelsens moduler, skal du naturligvis ikke gennem det samme en gang til.

Du kan i stedet søge HD-studienævnet om fritagelse for modulet - gør det i god tid og husk at vedlægge en udførlig beskrivelse af den prøve, du har bestået på den anden uddannelse. Kontakt studievejledningen for at høre om dine tidligere fag kan meritoverføres.