Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 1. del

HD 1. del

  • Læs HD 1. del i Aarhus eller Herning, hvor du kan tage en del af studiet som fjernundervisning

HD 1. del er en bred erhvervsøkonomisk grunduddannelse på deltid, der giver titlen Graduate Certificate in Business Administration. Deltagerne får en grundlæggende teoretisk indføring i de centrale områder inden for erhvervs- og samfundsøkonomien. Du vil blandt andet blive undervist i erhvervsøkonomi, dataanalyse, samfundsøkonomi og erhvervsjura.

Første del af HD-uddannelsen er fælles for alle specialiseringerne på HD 2. del, og fagene på HD 1. del tages som enkeltfag. Du skal først vælge specialisering, når du har gennemført HD 1. del. Det anbefalede forløb på HD 1. del starter ultimo august. Hvis du følger det anbefalede forløb, tager det to år at gennemføre HD 1. del, men du kan tage op til 3 år om det.

Du kan både tage HD 1. del på Aarhus BSS i Aarhus, Herning og som fjernundervisning, hvor den elektroniske undervisning bliver suppleret med klasseundervisning i Herning.

Målgruppe

HD 1. del er relevant for alle, der arbejder med erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den typiske HD 1. dels-studerende kommer fra revisionsbranchen, men der kommer også folk, der ikke har en økonomisk baggrund, som er specialiserede inden for fx det humanistiske, tekniske eller sundhedsfaglige felt.

Udbytte og kompetencer

HD 1. del giver de studerende en grundlæggende teoretisk indføring i de centrale områder inden for erhvervs- og samfundsøkonomien.

Du opbygger grundlæggende akademiske kompetencer, så du på en systematisk og metodebevidst måde kan arbejde med identifikation og løsning af komplekse problemstillinger i praksis. Du kan således bruge den viden og de teorier, du får på HD 1. del i dit arbejde fra første undervisningsdag af.

HD 1. del giver desuden et solidt grundlag for videre studier inden for de erhvervsøkonomiske områder og er direkte adgangsgivende til HD 2. del.

Studieledelse og fagkoordinatorer

Studieleder

Erhvervsret i Aarhus

Erhvervsøkonomi, erhvervsøkonomisk metode og projekt I Aarhus

Michael Christensen

Lektor
M
H bygn. 2632, 134
P +4587165001
P +4521998697

Dataanalyse i Herning

Dataanalyse i Aarhus

Samfundsøkonomi i Aarhus

Erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi i Herning

Erhvervsøkonomisk metode og projekt i Herning

Jan Laursen

Studieleder
M
H bygn. 8001, 1107
P +4587166972
P +4561620208

Tidligere HD-studerende fortæller

HD-studiet har medirket til at åbne nye karrieremuligheder for mig. I dag er jeg udstationeret i Kina, en udfordring jeg følger mig rustet til med de perspektiver, jeg har med fra studiet. Med min erhvervserfaring og kompetencer fra HD-studiet føler jeg mig også bedre rustet til de udfordringer, jeg møder i en international virksomhed. 

Helle Birkebæk Hansen, specialist, Vestas - udstationeret i Kina
Alumne, HD 1. del

Læs hele Helles historie

Fakta om HD 1. del

Ansøgningsfrist: 1. juni
Studiestart: ultimo august
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: Gymnasial uddannelse 
Økonomi: 36.000 kr.
Sted: Aarhus og Herning

Kontakt studievejledningen
 

Mail: hdvejledning.bss@au.dk
Tlf: 87 16 62 17
Træffetider: 10.00-12.00 og 12.30-15.00 på nedenstående dage
Uge 2: Fredag d. 12/1
Uge 3: Mandag d. 15/1 og fredag d. 19/1
Uge 4: Onsdag d. 24/1
Uge 5: Torsdag d. 1/2 og fredag d. 2/2


For henvendelser af rent administrativ karakter, kan du henvende dig til Student Services:

Aarhus:
Tlf. 871 64026
E-mail: studentservices.bss@au.dk

Herning:
Tlf. 8715 1908
E-mail: Studyservice.Herning.BSS.UDD@au.dk

Download brochure om HD-uddannelsen