Herning

På HD studieinfo kan du finde al relevant information til studerende på HD 1. og 2. del på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi såsom undervisningsplan, eksamensplan, bogliste, blanketter, mm. Har du spørgsmål til nedenstående, så kontakt venligst Nanna Holmgaard Andersen på nannaha@btech.au.dk eller på tlf. 87151917.

Undervisning

Boglister

Kursusbeskrivelser

Undervisningsplaner inkl. afhandlingstidsplaner

Generelt

Blanketter (tilmelding, merit osv.)

Studieordninger, bekendtgørelse m.m. 

Eksamen

Eksamensplaner

Eksamensbekendtgørelse

Eksamensreglement

Information om prøver på Aarhus Universitet

Vejledning for tilsynsprøver

WISEflow vejledninger

Eksamensklager
Som studerende kan du føle behov for at klage over undervisningen eller en eksamen. Nedenfor er et link til et uddrag af eksamensbekendtgørelsen, som vedrører eksamensklager. Her kan du læse om de gældende regler:

Uddrag af eksamensbekendtgørelsen

Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til Susanne Fjeldsted i HD sekretariatet, hvor man også kan få råd og vejledning vedr. eksamensklager.

Ved afgivelse af en eksamensklage skal der benyttes et specielt klageskema, som du finder vedlagt.

Skema til eksamensklager