Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD Enkeltfag og suppleringsfag Søg ind på Enkeltfag på HD 2. del

Søg ind på Enkeltfag på HD 2. del

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i et senere semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

HD-uddannelsens fag er også velegnede som separate efteruddannelsestilbud.


Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.