Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser For studerende For MBA-studerende

For MBA-studerende

Eksamensbevis 
Når du har gennemført en bachelor-, kandidat-, eller masteruddannelse, får du tilsendt et eksamens­bevis. Dette bevis er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen. Du bedes derfor straks kontakte universitetet, hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis indenfor 2 må­neder, regnet fra den dato din sidste bedømmelse er offentliggjort. Ligeledes hvis du mener, der er fejl i dit bevis. Bemærk venligst, at juli måned ikke indgår i beregningen af de 2 måneder. Universitet kan udstede et nyt bevis til dig, hvis du med henvisning til ovenstående har rettet henven­delse til studieadministrationen på dit hovedområde senest 3 måneder efter din senest offentliggjorte bedømmelse. Igen tæller juli måned ikke med i beregningen.

Kursuskatalog
Fagkataloget er et elektronisk katalog over Aarhus BSS's samlede fagudbud.

Du kan bl.a. søge på en bestemt uddannelse, et fags startsemester eller indtaste dit eget søgeord.