Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser For studerende For HD-studerende

For HD-studerende

Ansøgningsblanketter

Tilmelding for nye studerende:

Se ansøgningsblanketterne til HD 1. del og HD 2. dels specialiseringer

Tilmelding for nuværende studerende:

Nuværende studerende skal tilmelde sig fag på det kommende semester via selvbetjeningen på www.mit.au.dk. Hvis du er i tvivl om hvordan du tilmelder dig fag det kommende semester, så kan du kontakte studievejledningen: Se kontaktinfo her

Kursuskatalog

Kursuskataloget er et elektronisk katalog over Aarhus BSS' samlede fagudbud.

Du kan bl.a. søge på en bestemt uddannelse, et fags startsemester eller indtaste dit eget søgeord.

Eksamen

Eksamensplaner for HD 1. del og HD 2. del

Eksamensklager
Som studerende kan du føle behov for at klage over undervisningen eller en eksamen. Nedenfor er et link til et uddrag af eksamensbekendtgørelsen, som vedrører eksamensklager. Her kan du læse om de gældende regler:

Uddrag af eksamensbekendtgørelsen

Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til Susanne Fjeldsted i HD sekretariatet, hvor man også kan få råd og vejledning vedr. eksamensklager.

Ved afgivelse af en eksamensklage skal der benyttes et specielt klageskema, som du finder vedlagt.

Skema til eksamensklager

Valgfag - HD 1. og 2. del

Tilmelding til efterårssemesteret 2017 kan mellem den 1. og 10 maj 2017 ske via den studieadministrative selvbetjening - yderligere information herom nedenfor.

Via nedenstående link finder du en oversigt over de valgfag, du kan vælge i Aarhus og i Herning. Du kan læse mere om fagene i Aarhus Universitets kursuskatalog www.kursuskatalog.au.dk.

Selvbetjeningen
For at få adgang til selvbetjeningen skal du logge på mit.au.dk. Du logger på med samme brugernavn og adgangskode som til Blackboard.

Her finder du menuen ”studium” og klikker på ”den studieadministrative selvbetjening.”

Du bliver bedt om at logge på igen, og her bruger du igen samme brugernavn og adgangskode som til Blackboard.

Når du kommer ind i selvbetjeningen, skal du vælge menuen ”undervisning” og dernæst ”tilmeldinger.” Her får du mulighed for at se de tilmeldingsblanketter, der er gældende for HD. Vælg den blanket, der er relevant for dig. Sæt kryds ud for de fag, du vil tilmeldes og bekræft tilmelding. Du har mulighed for at printe en kvittering ud, og det anbefaler vi.

Når du er tilmeldt undervisningen, sætter studieadministrationen en betalingspost på de aktiviteter, du er tilmeldt. Først når det er gjort, vil din tilmelding være registreret korrekt. Derfor vil du i første omgang kunne se din tilmelding som ”under behandling”. Dette ændrer sig, når betalingsforholdene er registreret af studieadministrationen.

Oversigt over valgfag for efteråret 2017 - HD 1. del

Oversigt over valgfag for efteråret 2017- HD 2. del

Afsluttende projekt - HD 1. del

På sidste semester af HD 1. del (forår) indgår ’Afsluttende projekt’ som en studieaktivitet med 10 ECTS svarende til en forventet arbejdsindsats på 280 arbejdstimer.

Tilmelding sker, som for andre fag, via mit.au.dk. Derudover skal du registrere et emne og en vejleder. Se procedurebeskrivelse nedenfor.

Forår 2018:

Frist for registrering af emne er 9. februar 2018 og frist for aflevering af projektet er den 14. maj 2018. Detaljer følger senere via Blackboard. 

Beskrivelse af forløbet forår 2018

Her kan du (EFTER du har fundet en vejleder)  udfylde en online registreringsformular til vejledningsaftale samt downloade en vejlederoversigt.

Fagbeskrivelsen til faget kan findes ved at slå op i kursuskataloget: http://kursuskatalog.au.dk/da/