Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser For studerende For HD-studerende

For HD-studerende

Kursuskatalog

Fagkataloget er et elektronisk katalog over Aarhus BSS' samlede fagudbud.

Du kan bl.a. søge på en bestemt uddannelse, et fags startsemester eller indtaste dit eget søgeord.

Ansøgningsblanketter

 Tilmelding for nye studerende:

Se ansøgningsblanketterne til HD 1. del og HD 2. dels specialiseringer

Tilmelding for nuværende studerende:

Nuværende studerende skal tilmelde sig fag på det kommende semester via selvbetjeningen på www.mit.au.dk fra d. 1. - 10. maj 2016. Hvis du er i tvivl om hvordan du tilmelder dig fag det kommende semester, så kan du få nærmere information i selvbetjeningsguiden.

Eksamen

 

Eksamensplaner for HD 1. del og HD 2. del

 

Eksamensklager
Som studerende kan du føle behov for at klage over undervisningen eller en eksamen. Nedenfor er et link til et uddrag af eksamensbekendtgørelsen, som vedrører eksamensklager. Her kan du læse om de gældende regler:

Uddrag af eksamensbekendtgørelsen

 

Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til Susanne Fjeldsted i HD sekretariatet, hvor man også kan få råd og vejledning vedr. eksamensklager.

Ved afgivelse af en eksamensklage skal der benyttes et specielt klageskema, som du finder vedlagt.

Skema til eksamensklager

Valgfag - HD 2. del

På HD 2. del er der to valgfag på alle specialiseringer. Der udbydes hvert år en række forskellige valgfag – og du kan enten vælge valgfag på din egen specialisering eller fag på de andre specialiseringer. Dermed kan du målrette din specialisering meget præcist eller brede denhttp://bss.au.dk/?id=32750 mere ud – alt efter dine behov og ønsker.

Du kan principielt vælge valgfag fra to forskellige sted

  • Valgfag udbudt af din egen specialisering
  • Valgfag udbudt fra en anden specialisering. Her kan der dog – afhængigt af din egen specialisering – være nogle hindringer, fordi der forudsættes andre fag, end dem som du har haft. 

Oversigt over valgfagsudbuddet 2016

Afsluttende projekt - HD 1. del

På sidste semester af HD 1. del indgår ’Afsluttende projekt’ som en studieaktivitet med 10 ECTS svarende til en forventet arbejdsindsats på 280 arbejdstimer. Frist for tilmelding er 9. februar 2017 og frist for aflevering af projektet er den 11. maj 2017. Detaljer følger senere via Blackboard. 

Se beskrivelse af forløbet forår 2017

Find evt. inspiration i denne oversigt over potentielle vejledere forår 2017

Hent vejledningsaftalen