Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Enkeltfag Tompladsordningen Deltagerbetaling

Deltagerbetaling

Aarhus BSS (Priserne er gældende pr. 1.2.18)

Jura (kun kandidatfag)

900 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

Økonomi

500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

Statskundskab

500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

Erhvervskommunikation


500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

Erhvervsøkonomi 

500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag
Revision (obligatoriske fag på cand.merc.aud.) 1.000 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

Teknologibaseret forretningsudvikling og ingeniør

500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag    

OBS! Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Deltagerbetalingen omfatter deltagelse i undervisning og 3 eksamensforsøg, og opkræves inden studiestart. Du får først eksamensret, når vi har modtaget deltagerbetalingen. Det opkrævede beløb pålignes ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Du må forvente en kort betalingsfrist (ofte kun få dage), da oprettelsen af ledige studiepladser sker tæt på studiestart.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen én gang, og kun i den periode du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i undervisningen igen, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Det er ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden, efter deltagerbetalingen er registreret. 

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til BSS Studier via mail til: evu.bss@au.dk.

Med mindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.