Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Enkeltfag Tompladsordningen Bachelor- og/eller kandidatgrad under tompladsordningen

Bachelor- og/eller kandidatgrad under tompladsordningen

Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Du kan højst følge halvdelen af en bacheloruddannelse og halvdelen af en kandidatuddannelse, hvilket vil sige at du højst må læse 90 ECTS-point på en bacheloruddannelse og 60 ECTS-point på en kandidatuddannelse.

Hvis du herefter ønsker at gøre enten bachelor- og/eller kandidatgraden helt færdig, skal du søge om optagelse som fuldtidsstuderende på den pågældende uddannelse.

Hvis du søger om optagelse på et fuldtidsstudium som fuldtidsstuderende studerende for at gøre en uddannelse helt færdig, skal du søge om startmerit, hvor du på forhånd får overført resultaterne fra de kurser, du har bestået under tompladsordningen.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke er garanteret optagelse på fuldtidsstudiet, selvom du har bestået fag under tompladsordningen.