Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Enkeltfag Tompladsordningen

Tompladsordningen

Hvad er tompladsordningen?

Har du mulighed for at læse i dagtimerne? Så kan tompladsordningen være noget for dig.

På tompladsordningen har du mulighed for at læse enkeltfag, som passer til dine behov og få opgraderet eller udvidet din viden.

Mod betaling kan du følge undervisningen sammen med de fuldtidsstuderende om dagen. Du får samtidig mulighed for at gå til eksamen i faget.

De eneste betingelser for, at du kan blive optaget, er, at du opfylder adgangskravene, og at der er en ledig plads på det enkeltfag, du ønsker at søge optagelse på.

Hvis der er flere ansøgninger end ledige pladser, vil fordelingen af pladser ske ud fra en hensyntagen til ansøgeres uddannelsesmæssige forudsætninger, tidspunkt for modtagelse af ansøgning samt sigte med ansøgningen. Da Aarhus Universitet modtager og optager tompladsstuderende på en stor del af universitetets uddannelser, vil udvælgelsen ske forskelligt på de enkelte institutter og i de enkelte studienævn. Du kan forhøre dig om tompladsordningen på Aarhus BSS ved at kontakte Karin Møller Nielsen på kmn@au.dk eller på 8715 2653.