Søg om optagelse

Søg om optagelse

Det er muligt at søge optagelse under tompladsordningen på BSS i foråret og i efteråret.
Hvis du søger tompladsfag fra flere fakulteter, skal du søge på hvert fakultet. http://www.au.dk/evu/uddannelsestyper/tompladsordningen/

Ansøgningsfrister:
Fag i forår:     15. november

Fag i efterår:  15. maj   

Ansøgningsfristen er forlænget til 8. januar 2019.

Du søger fremadrettet om optagelse på Tomplads gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du får adgang til ansøgningsskemaet gennem den blå knap på denne side.

Du kan forvente svar senest medio august/primo februar afhængig af, hvornår du har indsendt din ansøgning. På nogle fag får du først besked om optagelse ved studiestart, da studienævnet først på dette tidspunkt ved, om der er ledige pladser.

Ansøgning til TompladsUdvælgelseskriterier

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningstidspunktet, end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

  • Allerede igangværende studerende (fx på sidefag) vil have fortrinsret.

De enkelte ansøgninger vurderes på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.