Søg om optagelse

Du søger fremadrettet om optagelse på Jura som deltidsuddannelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side.

Ansøgningsfristen er forlænget til den 8. januar 2019.


Ansøgninger modtaget inden ansøgningsfristens udløb vil blive behandlet indenfor 4-6 uger.

Enkeltfag

Du skal søge om optagelse på enkeltfag, hvis du kun ønsker at tage et eller flere enkeltfag. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag. Hvis du senere ønsker at tage hele uddannelsen, så er der mulighed for at søge om optagelse på hele modul 1 næste gang det udbydes.

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningstidspunktet, end der er  pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

  • argumenteret interesse for fagområdet
  • redegørelse for interesse

De enkelte ansøgninger vurderes på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.