Du er her: AU » Aarhus BSS » Videnudveksling » Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighed på Aarhus BSS

Værdier som bæredygtighed og ansvarlighed er i fokus i flere uddannelser og forskningsprojekter på Aarhus BSS.

Globale udfordringer som klima, energi, sikkerhed, sundhed og økonomi går på tværs af sektorer, private og offentlige virksomheder og politiske tilhørsforhold, og de kræver derfor interdisciplinære løsninger, som er udviklet på et fundament af fremragende faglige kernekompetencer.

Aarhus BSS har et særligt ansvar for at gøre en indsats for at løse disse udfordringer, da vi jo netop uddanner fremtidens eksperter og ledere. Dette ansvar er formuleret i vores mission for 2012-2017:

"As a broad business school, our mission is to add value to society by creating knowledge within and across the disciplines of business and social sciences and by educating our graduates to become innovative and responsible individuals with a comprehensive understanding of the complexity of a global world"

Hvad forstår vi ved bæredygtighed?

Selv om bæredygtighed ofte forbindes med energi og miljø er vores fokus imidlertid ikke begrænset til kun disse områder, idet de bæredygtige løsninger også er integreret i mange andre processer i en virksomhed eller i en organisation, f.eks. logistik, økologisk produktion og grøn markedsføring, mikro- og makroøkonomiske processer, ansvarlige investeringer, værdibaseret ledelse, international kommunikation, vidensstyring, corporate governance, revision, miljøret og erhvervsjura, globalisering og organisation af globale virksomheder, arbejdsmarked og integration, CSR, grøn kommunikation, rettighedshåndtering mm. Alt dette understøtter også vores opfattelse, at bæredygtighed forstået i denne brede forstand eller, med andre ord, vores sociale og miljømæssige ansvar er en integreret del af vores måde at forske og undervise på i henhold til de 6 principper for bæredygtighed og samfundsmæssig ansvarlighed - Principles for Responsible Management Education

Interessen for bæredygtighed startede på det tidligere Handelshøjskolen i Århus, hvor bestyrelsen besluttede at sætte strategisk fokus på temaet ’Bæredygtig vækst via innovation’ i årene 2009 – 2012.

> Læs mere om historien her

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.05.2015