Du er her: AU » Om AU » School of Business and Social Sciences » Videnudveksling » Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighed på School of Business and Social Sciences

Værdier som bæredygtighed og ansvarlighed er i fokus i flere uddannelser og forskningsprojekter på School of Business and Social Sciences.

Globale udfordringer som klima, energi, sikkerhed, sundhed og økonomi går på tværs af sektorer, private og offentlige virksomheder og politiske tilhørsforhold, og de kræver derfor interdisciplinære løsninger, som er udviklet på et fundament af fremragende faglige kernekompetencer.

Fusionen mellem det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet og Handelshøjskolen i Århus til school of Business and Social Sciences har skabt et unikt potentiale for at bidrage til at udvikle disse løsninger.

School of Business and Social Sciences har et særligt ansvar for at gøre en indsats for at løse disse udfordringer, da vi jo netop uddanner fremtidens eksperter og ledere. Dette ansvar er formuleret i vores mission for 2012-2017:

"As a broad business school, our mission is to add value to society by creating knowledge within and across the disciplines of business and social sciences and by educating our graduates to become innovative and responsible individuals with a comprehensive understanding of the complexity of a global world"

Hvad forstår vi ved bæredygtighed?

Selv om bæredygtighed ofte forbindes med energi og miljø er vores fokus imidlertid ikke begrænset til kun disse områder, idet de bæredygtige løsninger også er integreret i mange andre processer i en virksomhed eller i en organisation, f.eks. logistik, økologisk produktion og grøn markedsføring, mikro- og makroøkonomiske processer, ansvarlige investeringer, værdibaseret ledelse, international kommunikation, vidensstyring, corporate governance, revision, miljøret og erhvervsjura, globalisering og organisation af globale virksomheder, arbejdsmarked og integration, CSR, grøn kommunikation, rettighedshåndtering mm. Alt dette understøtter også vores opfattelse, at bæredygtighed forstået i denne brede forstand eller, med andre ord, vores sociale og miljømæssige ansvar er en integreret del af vores måde at forske og undervise på i henhold til de 6 principper for bæredygtighed og samfundsmæssig ansvarlighed - Principles for Responsible Management Education

Interessen for bæredygtighed startede på det tidligere Handelshøjskolen i Århus, hvor bestyrelsen besluttede at sætte strategisk fokus på temaet ’Bæredygtig vækst via innovation’ i årene 2009 – 2012.

> Læs mere om historien her

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.11.2014

Her finder du School of Business and Social Sciences

Vis detaljeret kort

Kontaktinformationer

Find kontaktinformationer for School of Business and Social Sciences

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1013139519
EAN-nr: 5798000419445

bss@au.dk

AKKREDITERINGER

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk