Du er her: AU » Aarhus BSS » Aktuelt » Nyheder » Nyhed

Mænds biceps påvirker deres politiske holdninger

Fysisk stærke mænd hævder i højere grad deres økonomiske egeninteresse end fysisk svagere mænd, når det kommer til omfordeling. Det viser nyt omfattende studie fra Aarhus Universitet, School og Business and Social Sciences.

02.11.2012 | Andreas G. Jensby

Et nyt, omfattende studie viser, at der er en klar sammenhæng mellem størrelsen på mænds biceps og deres vilje til at kræve den økonomiske politik, der gavner deres egen pengepung. Foto: Colourbox

Hvor meget er du som mand villig til at kræve det, der gavner dig selv, når det kommer til økonomisk omfordeling mellem rig og fattig? Svaret på dette spørgsmål kan du finde ved at se på dine overarme. Der er nemlig en klar sammenhæng mellem størrelsen på mænds biceps og deres vilje til at kræve den økonomiske politik, der gavner deres egen pengepung.

Det viser et nyt, omfattende studie fra Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Forskerne har målt den spændte biceps på mere end 1400 mænd og kvinder i Danmark, Argentina og USA og kombineret det med data om deres økonomiske baggrund og holdning til økonomisk omfordeling mellem rig og fattig.

Undersøgelsen offentliggøres snart i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Psychological Science, og kan allerede nu læses hos Social Science Research Network.

”Survival of the fittest” gælder også politik
Ifølge evolutionsteorien vil de bedst tilpassede individer klare sig bedst i kampen for overlevelse. Når det kommer til konflikter og kampe om ressourcer, har ”bedst tilpasset” for både mennesker og andre dyr ofte handlet om fysisk styrke og evnen til at kæmpe.

Og ifølge det nye studie gør det samme sig gældende, selv om konflikten ikke er fysisk, men derimod politisk. Det forklarer lektor og ph.d. Michael Bang Petersen fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet:

- Politik er jo på et overordnet plan en diskussion om ressourcer, hvilket ubevidst får mænd til at indstille sig på en kamp for deres egeninteresse, fordi det ligger dybt indlejret i os. For at forstå politisk adfærd i befolkningen må vi derfor også forstå menneskets evolutionshistorie. Den indebærer bl.a. en ubevidst kobling mellem fysisk styrke og ens tendens til at hævde sin egeninteresse, siger Michael Bang Petersen og forklarer de politiske konsekvenser:

- Hvis man er fattig, er det i ens snævre egeninteresse at tage så meget fra de rige igennem omfordeling som muligt. Og jo stærkere en fattig mand er, jo større krav om øget omfordeling stiller han. Hvis man er rig, er det derimod i ens interesse at afvise kravene fra de fattige. Og jo stærkere en rig mand er, jo mere er han imod at give penge til de fattige igennem omfordeling.

Tidligere studier har vist, at mænds spændte biceps på den dominerende arm kan bruges som udtryk for styrken af deres overkrop. I undersøgelsen tages også højde for personernes træningsmønstre og generelle politiske ideologi.

Fakta

  • 486 amerikanere, 223 argentinere og 793 danskere har indgået i undersøgelsen.
  • Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om deres sociale og økonomiske baggrund og derefter, om hvor enige/uenige de var i en række udtalelser om omfordeling.
  • Både mænd og kvinder blev undersøgt, men der blev for kvinderne ikke konstateret nogen sammenhæng mellem fysisk styrke og viljen til at kæmpe for eller imod økonomisk omfordeling.

Yderligere information

 

Michael Bang Petersen
Lektor og ph.d. ved Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

E: michael@ps.au.dk
T: +45 8716 5729
Web

Research news
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.11.2015