Du er her: AU » Aarhus BSS » Aktuelt » Nyheder » Nyhed

International hæder til Business and Social Sciences

Det internationale magasin for europæiske topledere, European CEO, har netop kåret Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, som Nordeuropas mest innovative Business School.

22.11.2011 | Martin Hagelskjær Damsgaard

Flere tusinde europæiske erhvervsledere har sammen med det engelske magasin, European CEO, uddelt en fornem pris til Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

I konkurrence med en række internationale business schools er Business and Social Sciences blevet hædret som Nordeuropas mest innovative business school. Prisen blev tildelt Aarhus Universitets business school med baggrund i den visionære og innovative ånd, som Business and Social Sciences er skabt i.

Dekan Svend Hylleberg forklarer, at dommerkomiteen blandt andet har fremhævet Business and Social Sciences brede faglige profil, der strækker sig fra traditionelle business school-discipliner til discipliner, der typisk findes i et samfundsvidenskabeligt fakultet. Derudover har komiteen også fremhævet Business and Social Sciences’ ambitioner om at skabe interdisciplinaritet på højeste internationale niveau, dvs. tværfaglighed baseret på en dyb viden om de enkelte discipliner.

- Vi er stolte over æren og tager med glæde imod så flot et skulderklap fra lederne i det europæiske erhvervsliv, lyder det fra dekanen.

Gavner hele samfundet
Forskningen og den forskningsbaserede undervisning på BSS foregår på højeste internationale niveau inden for områder som: jura, økonomi, erhvervsøkonomi, organisation, marketing, ledelse, entreprenørskab, erhvervskommunikation, sprog, oversættelse, statskundskab, offentlig administration, psykologi, rusmiddelforskning og registerforskning.
En så bred profil giver Business and Social Sciences nogle ganske særlige muligheder:

- Vi har et fagligt udgangspunkt og et mindset, der kan skabe unik forskning og hidtil usete forskningsbaserede uddannelser, siger Svend Hylleberg.

Han forklarer, at fordi Business and Social Sciences dækker så bredt et felt på et højt internationalt niveau og har et stort og forskningsstærkt universitet i ryggen, kan man tilbyde de studerende et langt bredere fagligt indblik i verden end de fleste business schools verden over. Det er en tilgang, der ikke kun kommer til at gavne erhvervslivet men hele samfundet, som dekanen for Business and Social Sciences udtrykker det. Han forventer, at business schoolens perspektiv og uddannelser vil blive efterspurgt blandt kommende og nuværende ledere:

- De erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer, som ledere møder er komplekse, og langtidsholdbare løsninger på udfordringerne stiller krav om nye tværfaglige forståelser og brede samarbejder mellem den centrale rammelægning, erhvervslivet og det civile samfund. 

- For mig er det åbenlyst, at enhver leder af en privat eller offentlig organisation har brug for et bredt indblik i samfundet. Ingen erhvervsleder kan undvære viden om den politiske situation og det politiske magtspil inden for relevante områder for virksomheden. Ligesom både offentligt ansatte og politikere ofte har brug for en indgående forståelse for, hvordan erhvervslivet opererer, hvis de skal lykkedes med deres projekter, forklarer Svend Hylleberg.

Fakta:
European CEO har uddelt prisen ”Nordeuropas mest innovative business school” én gang før, i 2010. Da blev vinderen London School of Business

Udvælgelsen sker som en kombination mellem en online nominering blandt op til 50.000 europæiske erhvervsledere, et personligt interview med dekanen og votering blandt European CEO’s dommerpanel.

Hvert år uddeler European CEO 18 priser i alt til de mest innovative Business Schools verden over.

Kontakt:


Dekan Svend Hylleberg
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences,
Mobil: + 45 2338 2020
E-mail: sh@sam.au.dk
Web

News type
Henvendelse om denne sides indhold: 
Martin Hagelskjær Damsgaard

Revideret 25.11.2015