Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Workshops Fokus på peer feedback og Peergrade

Fokus på peer feedback og Peergrade

Systematisér peer feedback med værktøjet Peergrade

Formål

I en årrække har det været populært for undervisere at igangsætte peer-feedback-aktiviteter  for at imødekomme de studerendes efterspørgsel på mere feedback, og det er en god ide. For at peer-feedback skal blive en succes, er det dog nødvendigt at gøre sig klart, hvad formålet skal være, hvordan aktiviteten skal indgå i undervisningen, og hvordan de studerende bedst muligt bliver klædt på til opgaven.

Formålet med workshoppen er at deltagerne erhverver sig indsigt i de valg, som de bør tage under udarbejdelsen af deres peer-feedback-aktiviteter og lærer, hvordan denne læringsaktivitet kan gennemføres med et digitalt værktøj, der håndterer distributionen af studenteropgaver og meget mere.

Indhold

Aktiviteter

Workshoppen veksler mellem korte oplæg, diskussioner og hands-on-arbejde.

Den første del handler om, hvordan peer-feedback kan blive en god læringsaktivitet, herunder hvordan samtalen mellem de studerende kan blive bedre, og hvordan man kan øge bevidstheden om kriterier med rubrics.

Den anden del  drejer sig om, hvordan en underviser kan opsætte en peer-feedback-aktivitet i det digitale værktøj Peergrade. I denne del gennemgås forskellige funktioner i værktøjet, og deltagerne får selv mulighed for at opsætte en testaktivitet i værktøjet, mens der er support til stede.

I den tredje og afsluttende del af workshoppen vil deltagerne under samtale med begge kursusledere arbejde individuelt med de emner inden for peer-feedback, som de finder relevante for deres undervisningssituation.

Forberedelse

Deltagerne skal forinden workshoppen oprette sig som bruger på Mentimeter med en AU-licens og orientere sig i værktøjet. Derudover skal deltagerne gøre sig overvejelser om et undervisningsforløb, som de ønsker at indføre korte, dialogbaseret øvelser i.

Generelle oplysninger

Målgruppe: Alle undervisere på Aarhus BSS

Omfang: Tilstedeværelse: 2 timer, forberedelse: 30 minutter

Deltagerantal: max. 20

Sted: Campus Aarhus

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

CUL forbeholder sig ret til ændringer i program og undervisningssprog DA/EN

CUL tilbyder også:

denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS.    

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Tobias Alsted Nielsen

Educational it konsulent
M
H 1323, 422
P +4587162569

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Kursussekretær
M
H 1323, 432
P +4587166029