Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Workshops Design kurser med feedback

Design kurser med feedback

Nye former for feedback

Formål

Der er stor opmærksomhed i disse år på den feedback, de studerende får på de danske universiteter, og ikke mindst de studerende mener, at de får for lidt feedback. 

Formålet med denne workshop er at inspirere deltagerne til at udvikle feedback i deres undervisning med inddragelse af peer-feedback som instrument.  Vi introducerer og afprøver et værktøj der gør det muligt systematisk at gentænke en feedbackpraksis for hjemmeopgaver, så de studerende udvikler færdigheder i at evaluere egne og andres arbejder og  metoder.

Indhold

Aktiviteter

  • Der gives en kort introduktion til David Nicols temakort om Opgaver og Feedback, som deltagerne efterfølgende i 2-3-mandsgrupper bruger til at udvikle nye feedbackformer i egne kurser. 
  • En medarbejder fra CUL med indsigt i online-baserede værktøjer vil være til rådighed noget af tiden.

Forberedelse

  • Læsning af David Nicol (2001) : Developing students’ ability to construct feedback. www.reap.ac.uk/peer/project.aspx
  • Beskrivelse af eget kursus uploades (skabelon udleveres)

Nærmere information følger efter tilmeldingsfristen

Generelle oplysninger

Målgruppe: Alle undervisere ved Aarhus BSS

Omfang: Tilstedeværelse: 3 timer, forberedelse: 1 time

Deltagerantal: 10-20

Sted: Campus Aarhus

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

CUL forbeholder sig ret til ændringer i program og undervisningssprog DA/EN.

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS.    

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Berit Lassesen

Lektor
M
H 1323, 416
P +4587165357

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Kursussekretær
M
H 1323, 432
P +4587166029