Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Workshops Aktive studerende i forelæsningen

Aktive studerende i forelæsningen

Aktivér og engagér de studerende på store hold

Formål

Mange undervisere finder det svært at engagere de studerende i forelæsninger. Men det er vitalt for de studerendes læring, at de i løbet af forelæsningen aktiveres og bruger deres viden, og dét kan være udfordrende med mere end 100 studerende i auditorier, der er indrettet med henblik på at det er underviseren, der er aktiv og i fokus.

Formålet med workshoppen er at præsentere, gennemgå og afprøve korte stand-alone aktiviteter (såsom one-minute-paper) og dialogbaserede øvelser (såsom think-pair-share og peer instruction) - det sidste i samspil med det digitale værktøj, Mentimeter, der kan håndtere de studerendes input. Desuden introduceres online opslagstavlen Padlet, som de studerende kan bruge til at stille spørgsmål under forelæsningen.

Indhold

Aktiviteter

Workshoppen veksler mellem præsentation og afprøvning af de forskellige øvelser, som undervisere kan anvende i forelæsninger samt hands-on-arbejde med værktøjet Mentimeter.

 

I den første del af workshoppen gennemgås studenter-involverende aktiviteter som word-cloud, think-pair-share, peer instruction, one-minute-paper og Q & A.

I anden del af workshoppen præsenteres de forskellige muligheder og funktioner, der er i værktøjet Mentimeter. Deltagerne får desuden mulighed for at opsætte en test-aktivitet i værktøjet Mentimeter, mens der er kyndig support til stede. I den tredje og afsluttende del skal deltagerne arbejde med forskellige spørgsmålstyper og svarmuligheder og individuelt udarbejde en række spørgsmål, der er aktuelle for deres undervisning. Der rundes af med en kort gennemgang af Padlet

Forberedelse

Deltagerne skal inden workshoppen oprette sig som brugere på Mentimeter med en AU-licens og orientere sig i værktøjet. Derudover skal deltagerne gøre sig overvejelser om et undervisningsforløb, som de ønsker at indføre korte, dialogbaserede øvelser i.

Generelle oplysninger

Målgruppe: Alle undervisere på Aarhus BSS og AU

Omfang: Tilstedeværelse: 1½ time, forberedelse: 30 minutter

Deltagerantal: max. 20

Sted: Campus Aarhus

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

CUL forbeholder sig ret til ændringer i program og undervisningssprog DA/EN

CUL tilbyder også:

denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS. 

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Ole Lauridsen

Lektor
M
H bygn. 1323, 422
P +4587164859
P +4521458528

Tobias Alsted Nielsen

Educational it konsulent
M
H bygn. 1323, 314
P +4587162569

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Kursussekretær
M
H bygn. 1323, 432
P +4587166029