Uddannelsesudvikling

For studienævn og institutter ved Aarhus BSS

Uddannelsesansvarlige kan hente støtte og hjælp hos CUL til udvikling af uddannelserne på BSS.

CUL tilbyder studieledere rådgivning og sparring om udvikling af uddannelser, omlægning af fag, alignment mellem undervisning og eksamen, fastholdelsesinitiativer og opfølgning på kursus- og uddannelsesevalueringer.

Vi kan tilrettelægge og facilitere større kompetenceudviklingsforløb, udviklingsopgaver, og -projekter i samarbejde med de relevante uddannelsesansvarlige og undervisere.

Vi tilbyder at arrangere og afholde workshops, seminarer og oplæg om didaktiske og pædagogiske emner i forbindelse  med studienævnsmøder og institutseminarer og vi deltager også gerne ved mindre arrangementer for f.eks underviserteams og faggrupper.

I samarbejde med studieledere og institutter bidrager CUL også med oplæg og workshops for studerende, f.eks. i forbindelse med studiestart og faglige læringsdage.

Vi stiller altid med det bedste hold til opgaven, så tag kontakt for at høre mere om, hvad vi kan hjælpe med og hvem, der kan hjælpe.

Eksempel 1: Kompetenceudviklingsforløb

Kompetenceudviklingsforløb med henblik på at styrke de enkelte underviseres kompetencer i at undervise på en engelsksproget (international) uddannelse ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 2014-2015:

  • Forløbet var initieret af institutleder, studieleder og Prodekan for Uddannelse. CUL varetog tilrettelæggelse, afvikling og opfølgning på forløbet i samarbejde med institut- og studieleder.
  • Forløbet adresserede: 1) undervisernes egne engelskkompetencer, 2) undervisernes viden om de studerendes udfordringer ved at lære på engelsk, 3) undervisernes kompetencer med hensyn til at tage højde for disse udfordringer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den engelsksprogede undervisning.
  • Forløbet involverede 34 undervisere fordelt på 3 hold, og hvert forløb strakte sig over 2 semestre: Opstartsmøde, 2 x supervisionsforløb med individuel sparring og rådgivning, 1 x intensivt engelskkursus (for udvalgte undervisere), 1 x seminar, 1 x workshop.

Eksempel 2: Edu-IT projekt

Edu-it-projekt med henblik på at integrere brug af digitale værktøjer i undervisningen i alle fag på BA-uddannelse ved Juridisk Institut 2016-2017:

  • Projektet var initieret af studielederen. CUL varetog tilrettelæggelsen, afviklingen og opfølgningen i samarbejde med studielederen.
  • Projektet indebar, at alle undervisere gentænkte deres undervisning og formålet med det enkelte fag for at kunne udvælge de konkrete digitale værktøjer, som var relevante at anvende i netop deres fag.
  • Målet var, at alle fag på uddannelsen skulle indeholde minimum én teknologistøttet aktivitet.
  • Projektet involverede 25 undervisere, som deltog i workshops og fik individuel sparring, rådgivning og teknisk support ved CUL.

Studienævnsgruppe: Økonomi, Statskundskab og Samfundsfag, MBA

Kim Jesper Herrmann

Lektor
M
H 1323, 320
P +4587164737

Karen M. Lauridsen

Lektor
M
H 1323, 418
P +4587165105
P +4524438938

Tobias Alsted Nielsen

Educational it konsulent
M
H 1323, 422
P +4587162569

Morten Palsgaard

Systemadministrator
M
H 1323, 316
P +4525117792

Studienævnsgruppe: Erhvervsøkonomi, Virksomhedskommunikation og IT, Forretningsudvikling og Teknologi, HD

Anne-Mette Alsholm

Educational it konsulent
M
H 1323, 412
P +4587164734

Mette Tikær Brock

Datamanager
M
H 1323, 428
P +4587164738

Linda Greve

!!Head of Learning
M
H 1100, 213
P +4522329375

Margit Grønborg

M
H 1323, 318
P +4587166156
P +4521669688

Bente Mosgaard Jørgensen

Studielektor
M
H 1481, 659
P +4587162686

Ole Lauridsen

Lektor emeritus
M
P +4521458528

Dorte Sidelmann Rossen

Educational it teamleder
M
H 1323, 414
P +4587162568

Gitte Wichmann-Hansen

Lektor
M
H 1323, 322
P +4587163503
P +4542429707

Studienævnsgruppe: Psykologi, Juridisk studienævn

Mathias Elmose Andersen

Educational it producer
M
H 1323, 422
P +4587166028

Anna Bager-Elsborg

Adjunkt
M
H 1323, 320
P +4587164732
P +4587164732

Line Krog Heltoft

Projektkoordinator (barselsorlov)
M
H 1323, 428
P +4587165473
P +4522566664

Berit Lassesen

Lektor
M
H 1323, 416
P +4587165357

Maria Hvid Stenalt

Ph.d.-studerende

Kontakt

Kim Jesper Herrmann

Lektor
M
H 1323, 320
P +4587164737

Berit Lassesen

Lektor
M
H 1323, 416
P +4587165357