Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Kurser Præsentationsteknik for ph.d.-studerende

Præsentationsteknik for ph.d.-studerende

Formål

Dette kursus introducerer og giver ph.d.-studerende redskaber til at planlægge og gennemføre undervisning på universitetet. Ph.d.-studerende, der deltager i kurset, lærer også præsentationsteknikker, der gør dem i stand til at holde faglige oplæg.

Indhold

Ph.d.-studerende får en kort introduktion til de væsentligste forudsætninger for læring. Deltagerne kommer til at arbejde med sammenhængen mellem indhold, læringsmål, undervisnings- og eksamensformer i et undervisningsforløb, samt teknikker og øvelser til at aktivere de studerende. I forhold til præsentationsteknik arbejdes der på kurset med effektive forberedelsesteknikker til mundtlige oplæg, anslag og afslutning.

Læringsmål

Målet er, at deltagerne efter kurset kan:

  • redegøre for og bruge grundlæggende begreber inden for læring   
  • tilrettelægge et undervisningsforløb eller en undervisningstime, således at der er sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og eksamensformer, og således at grundlæggende læringsbegreber tilgodeses,
  • bruge forskellige teknikker til at aktivere de studerende i og mellem timerne
  • strukturere og afvikle et oplæg hensigtsmæssigt

Arbejdsformer og forberedelse

Kurset er tilrettelagt således, at kursisterne via øvelser og eksempler får indsigt i og erfaringer med universitetspædagogik og -formidling.

Der må beregnes forberedelse forud for og imellem undervisningsgangene svarende til 15 timer. To uger før første mødegang åbnes kursets Blackboard-side, hvor der er instruktioner til forberedelsen.

Generelle oplysninger

Målgruppe: Ph.d.-studerende ved institutter og centre på Aarhus BSS.

Omfang: I alt ca. 30 timer fordelt på to kursusdage + ca. 18 timers forberedelse før, mellem og efter kursusdagene. Kurset finder sted kl. 10.00-16.00 på de to kursusdage.

Sted: Kurset finder sted på Campus Aarhus.

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved Aarhus BSS.

Kursuspladser: Der er 18 kursuspladser, som fordeles efter først til mølle-princippet.

Kursusbevis: Der udstedes kursusbevis ved aktiv deltagelse i hele kurset.

ECTS: Kurset er ikke ECTS-givende. Bemærk: Det skal fremgå af ph.d.-planen, at den ph.d.-studerende i løbet af studiet vil erhverve sig kvalifikation inden for universitetspædagogik gennem kursusaktivitet eller lignende. Se pkt. 7.1. i Aarhus BSS’ ph.d.-retningslinjer (2014).

Kursussprog: Dansk. The course is also offered in English.

CUL forbeholder sig ret til ændringer i kursusprogrammet

Særligt for dette kursus

Alle ph.d.-studerende skal if. Aarhus BSS’ retningslinjer for ph.d.-uddannelsen (2016) varetage mindst ét selvstændigt undervisningsforløb, som metode- og/eller emnemæssigt er relateret til vedkommendes ph.d.-projekt, og alle ph.d.-studerende skal opnå erfaring med undervisning og formidling.

Dette kursus imødekommer kravet i Aarhus BSS’ ph.d.-retningslinjer vedrørende erhvervelse af kvalifikationer inden for undervisning og universitetspædagogik.

Læs mere om praksis på Aarhus BSS for udvikling af undervisning og undervisningskompetencer

Datoer og tilmelding

EFTERÅR 2019 

Kurset afholdes på engelsk.

  • Tirsdag d. 13. august 2019 kl. 10:00-16:00 
  • Tirsdag d. 27. august 2019 kl. 10:00-16:00

Tilmelding kan ske her. 
Sidste frist er den fredag d. 28. juni 2019.

Kursusleder og underviser

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder