Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Kurser Holdundervisning for instruktorer

Holdundervisning for instruktorer

Overordnet formål med kurset

Formålet med kurset er at udvikle instruktorers/studenterunderviseres undervisningskompetencer for at hjælpe dem til at varetage effektiv holdundervisning - det vil sige at undervise på en måde, som med størst sandsynlighed motiverer de studerende til at forberede sig forud for timerne og deltage aktivt i timerne.

Holdundervisning i form af øvelsestimer, diskussionsbaseret undervisning og case-undervisning er en hjørnesten i megen undervisning på Aarhus BSS, og på mange bachelorfag varetages holdundervisningen af ældre studerende.

Holdundervisning giver plads til, at de studerende selv kan arbejde med fagets teori, empiri og metode. De har her bedre muligheder for at stille spørgsmål, øve sig i at anvende fagets teorier og metoder og modtage vejledning og feedback fra underviseren. Således varetager instruktorer på Aarhus BSS en meget vigtig undervisningsopgave med et stort potentiale for de studerendes læring. Kurset skal bidrage til, at dette potentiale udnyttes bedst muligt.

Læringsmål

Målet er, at deltagerne efter kurset kan:

  • planlægge en holdtime, som motiverer de studerende til at forberede sig forud for timen, og som fremmer de studerendes aktive deltagelse i timen
  • sætte et klart mål for hver holdtime
  • vælge læringsaktiviteter, som understøtter målet for timen
  • begrunde valget af læringsaktiviteter i holdundervisningen ud fra didaktiske kriterier
  • anvende spørgeteknik for at udforske de studerendes viden og færdigheder for på denne baggrund at tilbyde feedback.

Indhold

Ved forud for kurset at forberede en plan for første undervisningstime og ved at arbejde videre med planen på selve kursusdagen rustes deltagerne bedst muligt til deres første møde med de studerende. En sådan plan består af en eller flere læringsaktiviteter, og deltagerne har ikke kun mulighed for at læse om forskellige læringsaktiviteter som en del af deres forberedelse, men vil også se dem anvendt i praksis på kursusdagen. Deltagerne får ydermere lejlighed til at diskutere spørgeteknik og træne spørgeteknik i en række konkrete øvelser. 

Bærende pædagogisk idé og arbejdsformer

Ved forud for kurset at forberede en plan for første undervisningstime og ved at arbejde videre med planen på selve kursusdagen rustes deltagerne bedst muligt til deres første møde med de studerende. En sådan plan består af en eller flere læringsaktiviteter, og deltagerne har ikke kun mulighed for at læse om forskellige læringsaktiviteter som en del af deres forberedelse, men vil også se dem anvendt i praksis på kursusdagen. Deltagerne får ydermere lejlighed til at diskutere spørgeteknik og træne spørgeteknik i en række konkrete øvelser. 

Forberedelse

Forberedelsen vil tage 4-5 timer og består i følgende:

Deltagerne skal:

  1. læse kapitlerne 1-7 i Herrmann og Bager-Elsborg (2014) Effektiv holdundervisning – en håndbog for nye undervisere på universitetsniveau (bogen udleveres inden kursusstart)
  2. udarbejde en plan for første undervisningsgang og uploade den inden den angivne tidsfrist.

Bemærk: Forberedelse er et krav. Ved manglende forberedelse vil man ikke kunne deltage i kursusdagen. 

Særligt for dette kursus

Det er hovedområdets politik, at alle instruktorer/studenterundervisere ved Aarhus BSS skal gennemføre kurset i holdundervisning som en forudsætning for deres ansættelse.

Læs mere om praksis på Aarhus BSS for udvikling af undervisning og undervisningskompetencer

Generelle oplysninger

Målgruppe: Instruktorer/studenterundervisere ansat ved institutter og centre ved Aarhus BSS.

Omfang: Ca. 11 timer fordelt på én kursusdag + forberedelse forud for kurset. Kurset finder sted kl. 09.00-14.45.

Sted: Kurset finder sted på Campus Aarhus.

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved Aarhus BSS.

Kursuspladser: Der er 25 kursuspladser pr. kursus, som fordeles efter først til mølle-princippet.

Kursusbevis: Der udstedes kursusbevis ved aktiv deltagelse i hele kurset.

Kursussprog: Dansk. Kurset udbydes på engelsk efter behov. 

CUL forbeholder sig ret til ændringer i kursusprogrammet.

Datoer og tilmelding

Forår 2019 - Campus Aarhus:

Hold 1: Torsdag d. 24. januar 2019, 9.00-14.45 

[TILMELDING]

Tilmeldingsfrist: 14. januar 2019


Hold 2: Onsdag d. 30. januar 2019, 9.00-14.45

[TILMELDING]

Tilmeldingsfrist: 21. januar 2019


Hold 3: Onsdag d. 6. februar 2019, 9.00-14.45

[TILMELDING]

Tilmeldingsfrist: 26. januar 2019

Forår 2019 - Campus Herning:

Der tilbydes ikke kursus afholdt i Herning i foråret 2019


Vær opmærksom på at du ikke kan blive overflyttet til en anden kursusdato efter tilmeldingsfristens udløb

Kursusleder og underviser

Anna Bager-Elsborg

Adjunkt
M
H 1323, 320
P +4587164732
P +4587164732

Kim Jesper Herrmann

Lektor
M
H 1323, 320
P +4587164737

Kursussekretær

Birthe Tillgaard

Centersekretær
M
H 1323, 434
P +4587165356