Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Inspirationsdage Inspirationsdag: Eksamensformer

Inspirationsdag: Eksamensformer

Torsdag d. 22. november 2018

I samarbejde med prodekan Per Andersen, inviterer Center for Undervisning og Læring (CUL) igen til Inspirationsdag, denne gang om eksamensformer. 

Programmet henvender sig til alle undervisere, som varetager og interesserer sig for eksamen. Efter en fælles indledning, vil der være mulighed for at vælge mellem en række forskellige workshops og udveksle erfaringer med kolleger fra BSS. De kommer bl.a. til at handle om eksamen med forudsætningsaktiviteter, autentiske eksamener og eksamen med multiple-choice elementer. Der vil også være mulighed for at få hjælp til at sikre at eksamen er dækkende og at bedømmelserne er ensartede på tværs af bedømmere, eller for at få et hurtigt brush-up på eksamensbekendtgørelsen og regelsættet på Aarhus BSS.

Yderligere oplysninger og udførligt program følger på denne side.

Dato og tilmelding

Dato: 22. november 2018

Tidspunkt: 8.30-13.15

Tilmelding: kommer senere

Målgruppe

  • For alle undervisere på Aarhus BSS
  • Alle ansatte ved Aarhus BSS er velkomne

Generel information

Sted: Riddersalen på CUL (Bygning 1323), Bartholins Allé 10, 8000 Aarhus C

Pris: det er gratis at deltage

Pladser: Begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet

Sprog: Oplæg og workshop er på engelsk, hvis der blandt deltagerne er ikke-dansktalende kollegaer

Arrangementsansvarlige

Dorte Sidelmann Rossen

Educational it teamleder
M
H bygn. 1323, 414
P +4587162568

Karen M. Lauridsen

Lektor
M
H bygn. 1323, 418
P +4587165105
P +4524438938

Julie Lykke Facius

Kursussekretær
M
H bygn. 1323, 432
P +4587166029

Arrangør

Aarhus BSS