Hjernen og læring

Gennem de sidste små 20 år har forskningsfeltet ’Mind, brain and education’ leveret megen ny indsigt i hvordan hjernen lærer. Mængden af arbejder om hvordan denne viden kan omsættes til praksis – ikke mindst i en universitetssammenhæng – har frem til udgivelsen af ’Hjernen og Læring’ i 2016 (se ndf.) imidlertid været meget begrænset og desuden præget af mangel på systematik og struktur.

Inden for feltet ’Hjernen og læring’ som det forfølges på CUL er det centralt for det første at gøre teorien alment tilgængelig og for det andet at omsætte den eksisterende viden til praksis.

En vigtig sideeffekt af arbejdet er desuden at der kan stødes frem mod neuropsykologisk funderede begrundelser for mange af de forhold som datadreven forskning afdækker (fra ’at’ til ’fordi’), og dessiner til hvordan forskellige didaktiske/læringsmæssige problemer kan løses (’hvordan’).

Ole Lauridsen

Lektor emeritus

Udvalgte publikationer

Lauridsen, O. 2016. Hjernen og læring. København: Akademisk forlag.

Lauridsen, O. 2017. Læring i Praksis. Århus: Aarhus Universitetsforlag.