Feedback

Der er bred enighed om, at feedback er et stærkt værktøj for de studerendes læring. Hvad der tæller som feedback, er imidlertid ikke helt entydigt. I fagmiljøerne på BSS eksperimenteres der med forskellige former, hvoraf mange finder deres begrundelse i store hold og dermed en vis afstand mellem den ansvarlige underviser og de studerende. 

På CUL søger vi gennem forskning at afdække feedbackpraksisser og hvilken betydning de har for de studerendes engagement med feedback. Forskningen er baseret på litteraturstudier og kvalitative undersøgelser.

Udvalgte publikationer

  • Investigating Non-Engagement with feedback in HE as a Social Practice. / Jørgensen, Bente Mosgaard (under udgivelse). Tidsskriftsartikel.
  • Korrektiv peer-feedback som læringsaktivitet./  Jørgensen, Bente Mosgaard 2018. I: Lykkes peer-feedback altid?: 4 perspektiver på et undervisningseksperiment på jura. / Stenalt, Maria; Lassesen, Berit; Naur, Eva; Jørgensen, Bente Mosgaard, symposium. Dansk Universitetspædagogisk Netværks konference 2018
  • Investigating Student Feedback Practices in HE with Practice Theory. / Jørgensen, Bente Mosgaard, Aarhus Universitet 2016, Working Paper
  • Effect of feedback? The use of semantic network analysis – the case of the teacher training course goonline. / Jørgensen, Bente Mosgaard; Alsholm, Anne-Mette; Blok, Rasmus. ICED 2014,  konferencebidrag.