Medarbejdere

Universitetspædagogisk sektion

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Centerleder for Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS
 • Koordinator for Universitetspædagogisk Netværk (UPNET)
 • Aktuelle forsknings-/udviklingsprojekter: An Online Massive Assessment Platform for secure, learning efficient large-scale assessments (OMAP)
 • Aktuelle undervisningsopgaver: Kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved AU (kursusleder).
 • Ph.d.-vejleder

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Souschef for Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS
 • Aktuelle forsknings-/udviklingsprojekter: Mind, brain and Education, EQUiiP - Educational Quality at Universities for inclusive international Programmes
 • Aktuelle undervisningsopgaver: Kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved AU (modul 1),  kursus om planlægning og undervisning for ph.d.-studerende, studieteknikdage på Aarhus BSS, workshops i kursusdesign
 • Mentor/supervisor

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Aktuelle forsknings/udviklingsprojekter: Pathways to Improve Quality in Higher Education (PIQUED), Course evaluation at Aarhus BSS, The Impact of Gender on Teaching Evaluations at a Danish University
 • Aktuelle undervisningsopgaver: Kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved AU (modul 1 og 4), studieteknikdage på Aarhus BSS, workshops om kursusevaluering
 • Ph.d.-vejleder
 • Ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af spørgeskemaer i kursusevaluering på Aarhus BSS

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Aktuelle forsknings-/udviklingsprojekter: EQUiiP - Educational Quality at Universities for inclusive international Programmes
 • Aktuelle undervisningsopgaver: kursus om planlægning og undervisning for ph.d.-studerende, Kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved AU (modul 1 og 4)
 • AU’s repræsentant i Coimbra WG Education Innovation

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter: Kvalitet i Ph.d.-forløb (2017), Undersøgelse af specialernes kvalitet på Aarhus BSS
 • Aktuelle undervisningsopgaver: Instruktorkursus om holdundervisning, studieteknikdage på Aarhus BSS, Kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved AU (modul 3)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Barselsorlov til 1/2-19

 • Aktuelle forsknings-/udviklingsprojekter: An Online Massive Assessment Platform for secure, learning efficient large-scale assessments (OMAP)
 • Aktuelle undervisningsopgaver: Instruktorkursus om holdundervisning, studieteknikdage på Aarhus BSS, Kursus i universitetspædagogik for adjunkter (modul 4)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Aktuelle forsknings-/udviklingsprojekter: Engagement med feedback som en social praksis
 • Aktuelle undervisningsopgaver: Workshops om feedback og kursusevaluering,

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Forskningskoordinator ved CUL
 • Aktuelle forsknings-/udviklingsprojekter: Kvalitet i Ph.d-forløb (2017), Undersøgelse af specialernes kvalitet på Aarhus BSS
 • Aktuelle undervisningsopgaver: workshops og kurser i vejledning (speciale og ph.d), Kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved AU (modul 3)
 • Ph.d.-vejleder

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Aktuelle forsknings-/udviklingsprojekter: Udvikling af fag på cand.it
 • Aktuelle undervisningsopgaver: workshops om forelæsning og præsentationsteknik

Edu-IT team

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Koordinator for Educational it-teamet
 • Aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter: Educational-IT projektet 2018-2023
 • Aktuelle undervisningsopgaver: Go Online – kursus i blended learning
 • Vejledning og sparring vedr. brugen af educational it i undervisning på Aarhus BSS

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter: Educational-IT projektet 2018-2023
 • Aktuelle undervisningsopgaver: Kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved AU (modul 3), Introduction to Teaching and Learning (InTeL) moderator, Workshop vedr. blended learning design
 • Vejledning og sparring vedr. educational it
 • Redaktør for CUL Web

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Ph.d.-studerende (pr. 01.01.2016)
 • Aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter: Enhancing Student Engagement in Blended Learning, Educational-IT projektet 2018-2023
 • Aktuelle undervisningsopgaver: Go Online – kursus i blended learning
 • Vejledning og sparring vedr. educational it

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter: udvikling af MBA-undervisning ved MGMT, Educational-IT projektet 2018-2023
 • Aktuelle undervisningsopgaver:  Kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved AU (modul 3), kurser, workshops og webinarer i Blackboard og digitale værktøjer
 • Vejledning og sparring vedr. educational it, udvidet vejledning i Blackboard
 • Redaktør for Blackboard nyhedsbrev til medarbejdere ved Aarhus BSS

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Koordinator for CUL Medialab
 • Aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter: Educational-IT projektet 2018-2023
 • Aktuelle undervisningsopgaver: Kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved AU (modul 3), Go Online – kursus i blended learning, Workshops om videopræsentationer
 • Ansvarlig for Media Lab produktion af video, sparring og vejledning i brugen af digitale værktøjer
 • Redaktør for TREAT

Digitaliserings-team (Blackboard, Wiseflow, Kursusevaluering)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Koordinator: Digitalisering af eksamen og kursusevaluering
 • Udvikling af procedurer og evalueringsskemaer

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Systemadministrator: Blackboard (BSS kursussider), Wiseflow (digital eksamen), BLUE (digital undervisningsevaluering)

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Data Manager: Blackboard (BSS kursussider), Wiseflow (digital eksamen), BLUE (digital undervisningsevaluering)
 • Avancerede dataanalyser

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Data Manager: BLUE (digital undervisningsevaluering)
 • Opsætning af evalueringsskemaer
 • Diverse dataanalyser

Administrative medarbejdere

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Centeradministrator for Center for Undervisning og Læring
 • Koordinator for sekretariatet
 • Rådgiver ift. strategiske og ledelsesmæssige opgaver

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Budget, økonomi og regnskab
 • Kursusadministration, – herunder sekretær for:
  • Kurser og workshops i speciale-, ph.d.- og kollegavejledning 
  • Go Online – kursus i blended learning 
  • Instruktorkurser i holdundervisning
  • Kurser i Blackboard og digitale værktøjer 
  • Diverse workshops
 • Sekretariats- og driftsopgaver

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Netværkssekretær for Universitetspædagogisk Netværk, AU (UPNet)
 • Kursusadministration, – herunder sekretær for:
  • Kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved AU
  • InTeL: Introduction to Teaching and Learning
  • Ph.d.-kursus: Introduktion til planlægning, præsentationsteknik og undervisning 
  • Diverse workshops
 • Sekretariats- og driftsopgaver
 • Redaktør for CULs nyhedsbrev