Du er her: Aarhus BSS Alumner Fremtidens logistik - Inspirationsdag

Om konferencen

Voksende global konkurrence gør fremtiden usikker for en lang række virksomheder. Især logistik spiller en stor rolle i forhold til at imødekomme efterspørgslen på stadig flere og mere komplekse markeder. Aarhus BSS i Herning (Institut for Forretningsudvikling og Teknologi) afholder i samarbejde med CORNATOR og Erhvervsrådet Herning & Ikast/Brande en konference om de nyeste tendenser inden for logistik.

Se programmet nedenfor.


Inviteret af CORNATOR?
Tilmeld dig gennem CORNATOR her.

Inviteret af Erhvervsrådet?
Erhvervsrådets netværksmedlemmer kan tilmelde sig her.

Praktiske informationer

Dato: Torsdag den 7. september 2017

Tid: kl. 09.00-16.00

Tilmeldingsfrist: den 1. september

Sprog: dansk

Sted: Konference på Aarhus BSS i Herning (Institut for Forretningsudvikling og Teknologi), Birk Centerpark 15, 7400 Herning (parkering nr. 40). Se kort.

Pris:

  • Alumner fra Aarhus BSS: Gratis (inkl. frokost)
  • Inviterede af CORNATOR: Gratis (inkl. frokost)
  • Inviterede af Erhvervsrådet: Gratis (inkl. frokost)  

Kontakt:


Program

Inspirationsdagen bygges op med en forskningstilgang og en praksis tilgang. Den bygges derfor op med forskellige spor, som du kan læse mere om nedenfor.

Kl. 09.00-09.10: Velkomst v. Aarhus BSS, campus Herning, & CORNATOR

Kl. 09.10-10.00: Hovedtaler 1: BILA & AGV

Kl. 10.00-10.45: Valg af forskerspor (Vælg én)


Spor 1: Produktudviklingens betydning for fremtidens supply chain

v. Forsker John Bang Mathiasen


John Bang vil komme med et bud på produktionsudviklingens betydning for fremtidens supply chain.

Et gensidigt samspil mellem produktudviklingen og supply chainen er centralt for at gennemføre en effektiv udviklingsproces samt for den efterfølgende eksekvering af driften.

Den geografiske spredning af produktudviklings- og supply chain aktiviteterne udfordrer virksomhedernes muligheder for at sikre dette samspil.

Spor 2: Big Data som begreb og i anvendelse

v. Forsker Martin Olsen & Forsjer Allan Gross
 
Martin Olsen og Allan Gross vil gå lidt tættere på begrebet Big Data. Martin og Allan vil forsøge at afdække betydningen af begrebet og kigge på konkrete anvendelser af Big Data.  

Spor 3: Vigtigheden af Lean som mere end et produktionskoncept

v. Forsker Jacob Steendahl

Jacob Steendahl vil adressere vigtigheden af Lean som mere end et produktionskoncept, der er målrettet shop floor. Han argumenterer for, at der er lige så store potentialer ved at transformere Lean-konceptet til et EME miljø. Han vil komme med ideer til, hvordan Lean kan og bør anvendes på EME niveauet samt case eksempler herfor.

Spor 4: Disrupting industry with the Internet of Things (In English)

v. Forsker Mirko Presser


Mirko Presser will describe what loT is and how it is disrupting one industry after the other. The story of loT unfolded over the last 5 years so rapidly that many businesses and entire sectors are hit by surprise at the disruptiveness of applying loT in business processes and challenging the incumbent.

Mirko Presser will provide the basic building block of the technology, ideas for business model innovation tools and cases from logistics industry.


Kl. 10.45-11.00: Tid til skift og netværk

Kl. 11.00-11.45 Valg af branchespor (vælg én)  


Spor 1: Fremtidens arbejdspladser

v. Bo Sejer Frandsen, Direktør, IT Forum

Hvordan ser en arbejdsplads ud, når robotterne overtager en lang række opgaver, hvilke opgaver kan blive erstattet og i hvilken fart?

Anvendelse af BIG Data betyder at fremtidens arbejdspladser bliver anderledes - bliver økonomimedarbejderne erstattet af digitale assistenter, der automatisk sender fakturaer og posterer i økonomisystemerne?

Forudsætningerne for udviklingen er digitalisering - men digitalisering afskaffer ikke arbejdspladser - tværtimod skabes nye og flere. Der gives eksempler på virksomheder, som netop skaber nye arbejdspladser grundet anvendelse af digitale løsninger og processer.

Spor 2: Fremtidens logistik i fashionbranchen

v. Simon Hansen, Presse & Kommunikationschef, DM&T

Med afsæt i Business of Fashion og McKinsey's rapport 'The state of Fashion 2017', vil Dansk Mode & Textil (DM&T) se nærmere på tidens største udfordringer og muligheder for mode- og tekstilbranchen med udgangspunkt i logistik og supply chain.

Der lægges særligt vægt på de tendenser og optimeringsmuligheder, som vil give branchens virksomheder stor værdi indenfor relativt kort tid, ligesom DM&T kommer med bud på, hvilke områder virksomheder og organisationer skal mestre for at håndtere forbrugernes stadigt stigende behov for volatilitet i deres indkøb og tilgængelighed af produkter.

Spor 3: Fremtidens logistik inden for dansk industri

v. Flemming Larsen, Direktør, Dansk Industri

Flemming Larsen fortæller om vigtigheden af digitalisering og automatisering for dansk industris fremtid.

Case: 
Dencons direktør Henrik S. Feld fortæller om deres beslutning om at ville være den førende producent i møbelbranchen og hvordan dette skulle ske gennem en investering i et-styks-produktion.

Han vil blandt andet fortælle om, hvordan al bevægelse i produktionen er automatisk - uden nogen form for manuel indblanding.


Kl. 11.45-12.30 Frokost & netværk

Kl. 12.30-13.15 Valg af virksomhedsspor (vælg én)


Spor 1: Kunstig intelligens skal være tilgængelig for alle

v. Peter Walsted, Senior Product Marketing Manager, Microsoft

Fra real-time language translation i Office 365 til Azure Machine Learning: Microsoft har en bred vifte af teknologier, der demokratiserer kunstig intelligens. Vores vision er at give alle adgang til disse teknologier på lettest mulig måde.

I denne session kan du lære mere om Microsofts teknologier, kundecases samt hvordan man let kan komme i gang med at benytte services som cognitive services, machine learning og bots. 

Spor 2: Industri 4.0 - kom foran i bussen

v. Jørgen Vejvad, Managing Partner, 4Improve

Industri 4.0 i danske produktionsvirksomheder:

Dette indlæg præsenterer hovedresultaterne af en dansk landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om vidensniveau, opfattet relevans og konkret praksis med Industri 4.0. Undersøgelsen viser, at de væsentligste barrierer for at arbejde med industri 4.0 er manglende viden om dets indhold, større fokus på drift fremfor udvikling og en manglende strategi for investering af ny teknologi. Oplægget diskuterer, hvordan virksomheder kan arbejde med industri 4.0 for at sikre konkurrencekraft.

Hvordan sikrer vi, at vi kommer foran i bussen?

Spor 3: Sådan understøttes din infrastruktur fremtidens logistik

v. Stig Bundgaard, COO, IT Relation

Hvordan kan fremtidens cloud teknologier hjælpe dig med at have en høj mobilitet?

Hvordan bevarer du et højt sikkerhedsniveau?


Kl. 13.15-13.35: Tid til skift, netværk og kaffe

Kl. 13.35-14.10: Hovedtaler 2: KK Wind Solutions

Kl. 14.10-14.15: Afrunding

Kl. 14.15-14.45: Transport til System Fashion

Kl. 14.45-16.00: Virksomhedsbesøg hos System Fashion


 

Kontakt